No Image

Dokumentacja systemu środowiskowego

9 października, 2015 admin 0

Dokumentacja systemu środowiskowego ma podobną strukturę jak w systemie jakości. Rola poszczególnych dokumentów jest również podobna. Ogólnie można podać jako przykład strukturę 4 poziomową: I […]

norma 14001 wymagania

Wymagania normy IS0 14001

9 października, 2015 admin 0

Wymagania normy ISO 14001 Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem, które umożliwią Organizacji sformułowanie polityki i celów, przy wzięciu pod uwagę obowiązujące przepisy prawne […]