Integracja systemu zarządzania środowiskowego z innymi systemami zarządzania

integracja iso haccp bhp

System zarządzania środowiskowego może być stworzony jako niezależny, jednak najczęściej jest on budowany na bazie systemu ISO 9001. W takim przypadku możemy wykorzystać wszystkie wdrożone już narzędzia systemowe i doprowadzić do integracji obu systemów. Coraz częściej firmy wdrażają także trzeci system – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001.

Tworząc dokumentację zintegrowanego systemu staramy się ograniczać jej ilość i tam gdzie to możliwe i celowe tworzymy dokumenty wspólne dla różnych systemów. Pomocne w tym będzie zestawienie relacji pomiędzy poszczególnymi wymaganiami norm systemowych.

Zwykle oprócz specyficznych procedur systemowych powstaje wspólna Księga Zarządzania Jakością i Środowiskiem (i ewentualnie bezpieczeństwem i higieną pracy). Jednak nie jest to wymogiem normy i można stworzyć również oddzielne Księgi dla każdego systemu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz