Czy zapisywanie w umowie wymagań dotyczących środowiska ma sens?

ISO14001 warunki umowy

Umowa wiążąca dwie strony daje możliwości zapisania różnych obowiązków dla stron. Zatem jeżeli chciałbyś zadbać o ochronę środowiska również w odniesieniu do dostawców czy firm współpracujących, na czym miałyby polegać takie zapisy?

Zapisywanie warunków dotyczących ISO 14001 w umowie ma sens, jeżeli w istotny sposób Twoja współpraca z dostawcą wiąże się w kontekście środowiska. Jeżeli Twoje aspekty środowiskowe mają związek ze współpracą z firmami zewnętrznymi, warto się zastanowić w jaki sposób ustalić tę współpracę.

Gdzie szukać wskazówek?

W polityce środowiskowej możesz znaleźć podstawowe zobowiązania Twojej firmy co do wpływu działalności na środowisko. Być może są już tam jakieś zobowiązania, które łączysz z dostawcami:

  • czy te firmy w jakikolwiek sposób zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska?
  • czy w jakiś inny sposób dbają o ochronę środowiska?
    To są kwestie, które możesz umieścić w umowie.

Umowne zapisy o ochronie środowiska – to się może opłacać!

Opakowania – dostawca dostarcza Ci towary lub usługi, które mają wpływ na aspekty Twojej firmy, np. na odpady, jakie powstają u Ciebie. Jeżeli towary, które kupujesz, są opakowane w opakowania, które łatwo jest posegregować, ułatwiają Twoją pracę. Być może dodatkowo też dostarczą Ci większych przychodów za odpady segregowane, które możesz dalej sprzedać. Zapisz więc w umowie stosowne warunki, jakie powinny spełniać również opakowania zamawianych towarów.

Usługi – np. wymiana świetlówek i tonerów – jeżeli wykona to firma i zapewni o działaniu zgodnym z przepisami, o powstające odpady niebezpieczne martwisz się już nie Ty, ale wykonawca usługi. Zadbaj o umieszzcenie takiego zapisu w umowie.

Materiały – zewnętrzna firma dostarcza surowca, który podczas obróbki w Twoich procesach może generować emisję do powietrza. A to Ty jesteś zobowiązany do nieprzekraczania pewnych norm i ponosisz koszty wszelkich badań. Warto w umowie z dostawcą zobowiązać go do dbania o środowisko i dostarczania towaru zgodnego z wymogami norm, opatrzonego protokołami z badań.

Co jeszcze możesz zapisać w umowie?

Nie możesz od wszystkich współpracujących firm żądać wdrożenia stemów zarządzania. Możesz jednak dążyć do zadeklarowania się drugiej strony, że w swojej działalności ma na względzie ochronę środowiska. Jak to możesz zapisać w umowie?

  1. Zobowiąż firmę do dostarczania Ci raportów z rocznych działań na rzecz środowiska.
  2. Zpisz w umowie prawo do wykonania audytu drugiej strony. Możesz umówić się dokłądnie, co będziesz sprawdzać, co jest dla Ciebie najbardziej istotne