Klasyfikacja odpadów – problematyczne sytuacje

klasyfikacja odpadów w firmie

Czy odpad opakowaniowy w postaci beczek 200 l po oleju powinieneś potraktować jako odpad niebezpieczny, czy możesz go zakwalifikować jako opakowanie z metalu?

Odpady traktujesz jako niebezpieczne, jeżeli spełniają definicję odpadów niebezpiecznych podaną w ustawie o odpadach. Ponadto odpady opakowaniowe wykorzystywane do pakowania, sprzedaży, konfekcjonowania, transportu itp. substancji niebezpiecznej należy uznać za opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Odpady niebezpieczne to odpady:

  • należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub
  • należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Oleje wymienione są na liście A w pozycji 8. załącznika nr 2 – odpady składające się z – olejów mineralnych i substancji oleistych (np. z obróbki metali). Ponadto substancje te posiadają właściwości wymienione w załączniku 4, poz. H14 „ekotoksyczne”: substancje, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub więcej elementów środowiska.
Dodatkowo oleje odpadowe z uwagi na właściwości olei również klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne.

Czy pianka – odpad powstający przy produkcji mebli tapicerowanych – zanieczyszczona klejem zawierającym substancje niebezpieczne to odpad niebezpieczny? Odpady pianki czystej to odpad o kodzie 07 02 13 – Pod jakim kodem zaklasyfikować tę zanieczyszczoną?

Opisywany odpad jest wytwarzany wskutek produkcji mebli. Odpady z tworzyw sztucznych powstające w trakcie tego procesu są słusznie zaklasyfikowane do podgrupy 07 02 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych.

Warto wiedzieć, że katalog opadów, który jest podstawą do klasyfikacji, jest w niektórych przypadkach zbyt ogólny. Wskutek zanieczyszczenia pianki substancją niebezpieczną, powinieneś zaklasyfikować wytworzone odpady pod kodem 07 02 14* – Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory).

Pamiętaj, że odpady niebezpieczne przechowujesz w pojemnikach (w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie), najlepiej w pomieszczeniu, lub zadaszonej, zamkniętej przed dostępem osób trzecich, wiacie magazynowej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna:
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243).
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z 27 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).