Audit systemu zarządzania środowiskowego

Wg normy ISO 14001 jest to udokumentowany proces systematycznej weryfikacji, mający na celu obiektywne uzyskanie dowodów i ich ocenę, na podstawie których określa się, czy system zarządzania środowiskowego organizacji jest zgodny z ustalonymi przez organizację kryteriami auditu systemu zarządzania środowiskowego, oraz przedstawienie wyników tego procesu kierownictwu. Wg normy ISO 9001:2000 i ISO 19011 jest to:
systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

Kryteria auditu definiowane są w nowych normach jako zestaw polityk, procedur lub wymagań stosowanych jako odniesienie.
W normie ISO 14001 zdefiniowane są kryteria auditu środowiskowego jako- są to: polityka, sposoby postępowania, procedury lub wymagania normy ISO 14001 oraz wszystkie dodatkowe wymagania SZŚ, w stosunku, do których auditor porównuje spostrzeżenia zebrane podczas auditu środowiskowego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz