No Image

System jakości w usługach turystycznych

7 października, 2015 admin 0

Dynamiczny rozwój turystyki na świecie, postępująca globalizacja, niosąca za sobą nasilającą się konkurencję, a także rozkwit marketingu usług, uświadomiły potrzebę wzmożenia działań zmierzających do poprawy […]

No Image

Systemy jakości w usługach

7 października, 2015 admin 0

Wdrożony w organizacji system zarządzania jakością – spełniający wszystkie wymagania norm serii ISO 9000 – powinien być gwarantem dla odbiorcy – klienta, że wytwarzane przez […]

podstawy iso 9001

Informacje ogólne o ISO 9001

7 października, 2015 admin 0

Założeniem normy ISO 9001 jest wprowadzenie w firmie systemu zarządzania opartego na następujących zasadach: zorientowanie organizacji na klienta (organizacja zależy od swoich klientów, a tym […]