Planowanie jakośći

5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby:

  1. planowanie działań systemowych było prowadzone zgodnie z wymaganiami według 4.1 a także zgodnie z celami jakości oraz
  2. integralność systemu zarządzania jakością była utrzymywana również w przypadku planowania i wdrażania zmian w systemie.

System zarządzania jakością jest w organizacji żywy – zmienia się wraz z jej rozwojem oraz zmianą wymagań klientów i otoczenia. Zmiany te nie mogą być przypadkowe, powinny być planowane. O tym właśnie mówi punkt 5.4.2 normy ISO 9001:2000. Raporty i analizy działania systemu jakości dostarczane przez wszystkie procesy działające w firmie powinny być analizowane pod kątem potrzeby wprowadzenia zmian w istniejących celach strategicznych i operacyjnych związanych z jakością. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na identyfikację nowych procesów lub zmian w istniejących lub w powiązaniach między nimi. Innym istotnym aspektem jest weryfikacja metod monitorowania, pomiarów i analizy działania systemu oraz jego ciągłe doskonalenie. Wymagania te dotyczą także procesów, które przedsiębiorstwo zleca na zewnątrz, o ile mają wpływ na jakość (np. wynajęcie autobusu przez biuro podróży).

Jeżeli określanie celów jakości określić można jako wyznaczanie kursu organizacji, o tyle planowanie jakości jest porównywalne z korektą tego kursu uwzględniającą wpływ czynników otoczenia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz