No Image

Korzystanie ze środowiska

9 października, 2015 admin 0

W 1993 roku Międzynarodowa Komisja d/s Normalizacji ISO/TC 207, powołała Grupę Roboczą 1 dla przygotowania projektu roboczego normy dotyczącej zarządzania środowiskiem. Podczas opracowywania projektu normy […]

No Image

Konferencja w Rio de Janeiro

9 października, 2015 admin 0

Dążenia organizacji związanych z ruchami proekologicznymi do zapewnienia rozwoju cywilizacji gwarantującej poprawę środowiskowych warunków życia znalazło odbicie podczas obrad przedstawicieli Rządów w trakcie Światowego Forum […]

ISO 14001

Informacje ogólne o systemie ISO 14001

9 października, 2015 admin 0

Coraz więcej organizacji zaczyna zwracać uwagę na wpływ jaki wywierają na środowisko, mając na uwadze to jak są postrzegane przez społeczeństwo. Organizacje coraz częściej również […]

No Image

Zasady zarządzania jakością

7 października, 2015 admin 0

Normy serii ISO 9000:2000 oparte są na ośmiu zasadach zarządzania jakością. Powinny być stosowane przez najwyższe kierownictwo i pracowników w trakcie wdrożenia i doskonalenia systemu. […]

No Image

Księga jakości

7 października, 2015 admin 0

Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością po Polityce Jakości. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co można by przetłumaczyć […]

No Image

Dokumentacja systemu jakości

7 października, 2015 admin 0

Często podkreślanym, przez różnego rodzaju organizacje, mankamentem systemów zarządzania jakością było w wielu przypadkach nadmierne rozbudowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów opisujących system. W efekcie system stawał […]

No Image

Polityka Jakości

7 października, 2015 admin 0

5.3 Polityka jakości Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby polityka jakości: odpowiadała celom organizacji; zawierała zobowiązanie spełniania wymagań i ciągłego podwyższania skuteczności systemu zarządzania jakością; […]

No Image

Planowanie jakośći

7 października, 2015 admin 0

5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby: planowanie działań systemowych było prowadzone zgodnie z wymaganiami według 4.1 a także zgodnie z […]