norma 14001 wymagania

Wymagania normy IS0 14001

9 października, 2015 admin 0

Wymagania normy ISO 14001 Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem, które umożliwią Organizacji sformułowanie polityki i celów, przy wzięciu pod uwagę obowiązujące przepisy prawne […]

No Image

Elementy modelu systemu zarządzania środowiskowego

9 października, 2015 admin 0

Budując system zarządzania środowiskowego i zamierzając funkcjonować według środowiskowych reguł organizacja powinna zwrócić uwagę na trzy aspekty: krytycznie przeanalizować swoją dotychczasowe działania; zdefiniować cele obejmujące […]

No Image

Korzystanie ze środowiska

9 października, 2015 admin 0

W 1993 roku Międzynarodowa Komisja d/s Normalizacji ISO/TC 207, powołała Grupę Roboczą 1 dla przygotowania projektu roboczego normy dotyczącej zarządzania środowiskiem. Podczas opracowywania projektu normy […]

No Image

Konferencja w Rio de Janeiro

9 października, 2015 admin 0

Dążenia organizacji związanych z ruchami proekologicznymi do zapewnienia rozwoju cywilizacji gwarantującej poprawę środowiskowych warunków życia znalazło odbicie podczas obrad przedstawicieli Rządów w trakcie Światowego Forum […]

ISO 14001

Informacje ogólne o systemie ISO 14001

9 października, 2015 admin 0

Coraz więcej organizacji zaczyna zwracać uwagę na wpływ jaki wywierają na środowisko, mając na uwadze to jak są postrzegane przez społeczeństwo. Organizacje coraz częściej również […]

No Image

Zasady zarządzania jakością

7 października, 2015 admin 0

Normy serii ISO 9000:2000 oparte są na ośmiu zasadach zarządzania jakością. Powinny być stosowane przez najwyższe kierownictwo i pracowników w trakcie wdrożenia i doskonalenia systemu. […]