Informacje ogólne o ISO 9001

podstawy iso 9001

Założeniem normy ISO 9001 jest wprowadzenie w firmie systemu zarządzania opartego na następujących zasadach:

 • zorientowanie organizacji na klienta (organizacja zależy od swoich klientów, a tym samym powinna rozumieć ich bieżące i przyszłe potrzeby, spełniać wymagania i wyprzedzać w oczekiwaniach;
 • zorientowanie na liderów, którzy powinni tworzyć i kierować zespołami pracowników w pełni zaangażowanych w osiąganie celów organizacji;
 • zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji z pełnym wykorzystaniem ich możliwości dla osiągnięcia postawionych celów;
 • zastosowanie zarządzania zasobami i działalnościami w oparciu o funkcjonujące w firmie procesy w celu efektywniejszego działania – identyfikacja, zrozumienie i zarządzanie systemem w celu polepszenia wyników organizacji;
 • ulepszanie istniejących procesów jako codzienna praktyka;
 • podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych i napływających informacji;
 • budowa więzi pomiędzy organizacją a jej dostawcami w celu kreowania nowych wartości.

Wdrożenie tych zasad zgodnie z wymaganiami normy powoduje, że organizacja zaczyna pracować konsekwentnie nad utrzymywaniem jakości wyrobów i usług od dostawcy do odbiorcy (aktualnie obowiązująca norma) oraz zwraca uwagę na pracowników, pracę zespołowa oraz otoczenie. Zakres wymagań normy jest znacznie mniejszy niż wymagania stawiane przez TQM, lecz daje podstawę do doskonalenia.

Narzędzia, zespoły ludzkie i funkcjonujący system są tą podstawą dzięki której możliwe jest przeorientowanie kultury firmy w kierunku śledzenia problemów oraz tworzenia pozytywnych systemów zapobiegawczych. Umożliwia to powstanie klimatu zaangażowania pracowników w ulepszenie procesów oraz polepsza komunikację pomiędzy pracownikami w celu wspólnego osiągania celów i rozwiązywania problemów.

Korzyści z wdrożenia systemu :

 1. zmniejszenie kosztów braków
 2. zmniejszenie kosztów kontroli jakości
 3. lepsze kontakty z klientami i dostawcami
 4. większe zaufanie ze strony klientów
 5. uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 6. efektywniejsze zarządzanie zasobami materialnymi
 7. lepsza organizacja pracy
 8. poprawienie i ujednolicenie obiegu dokumentacji
 9. podniesienie morale pracowników

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz