No Image

Zasady zarządzania jakością

7 października, 2015 admin 0

Normy serii ISO 9000:2000 oparte są na ośmiu zasadach zarządzania jakością. Powinny być stosowane przez najwyższe kierownictwo i pracowników w trakcie wdrożenia i doskonalenia systemu. […]

No Image

Księga jakości

7 października, 2015 admin 0

Księga jakości jest drugim, co do ważności dokumentem systemu zarządzania jakością po Polityce Jakości. W języku angielskim nazywana jest quality manual, co można by przetłumaczyć […]

No Image

Dokumentacja systemu jakości

7 października, 2015 admin 0

Często podkreślanym, przez różnego rodzaju organizacje, mankamentem systemów zarządzania jakością było w wielu przypadkach nadmierne rozbudowywanie wszelkiego rodzaju dokumentów opisujących system. W efekcie system stawał […]

No Image

Polityka Jakości

7 października, 2015 admin 0

5.3 Polityka jakości Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby polityka jakości: odpowiadała celom organizacji; zawierała zobowiązanie spełniania wymagań i ciągłego podwyższania skuteczności systemu zarządzania jakością; […]

No Image

Planowanie jakośći

7 października, 2015 admin 0

5.4.2 Planowanie systemu zarządzania jakością Kierownictwo najwyższego szczebla powinno zapewnić, aby: planowanie działań systemowych było prowadzone zgodnie z wymaganiami według 4.1 a także zgodnie z […]

No Image

System jakości w usługach turystycznych

7 października, 2015 admin 0

Dynamiczny rozwój turystyki na świecie, postępująca globalizacja, niosąca za sobą nasilającą się konkurencję, a także rozkwit marketingu usług, uświadomiły potrzebę wzmożenia działań zmierzających do poprawy […]

No Image

Systemy jakości w usługach

7 października, 2015 admin 0

Wdrożony w organizacji system zarządzania jakością – spełniający wszystkie wymagania norm serii ISO 9000 – powinien być gwarantem dla odbiorcy – klienta, że wytwarzane przez […]

podstawy iso 9001

Informacje ogólne o ISO 9001

7 października, 2015 admin 0

Założeniem normy ISO 9001 jest wprowadzenie w firmie systemu zarządzania opartego na następujących zasadach: zorientowanie organizacji na klienta (organizacja zależy od swoich klientów, a tym […]