Korzyści z wdrożenia HACCP

System HACCP pozwala przede wszystkim sprostać wymaganiom prawnym. Przy jego planowaniu i budowie często docieramy do aktów prawnych, o których nic nie wiedzieliśmy, albo wydawało się nam, że nas nie dotyczą. Zdobyta wiedza z tego zakresu daje nam poczucie pewności, że nie zaniedbaliśmy istotnych elementów. Zmiana filozofii w ocenie jakości produktów, polegająca na odejściu od kontroli wyrobów gotowych na rzecz oceny produkcji wyrobów o gwarantowanej jakości, a więc przede wszystkim gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne, była jedną z przyczyn zalecania systemu HACCP w produkcji żywności.

Przyjmując założenie, że zasady HACCP będą dobrze zrozumiane, a następnie zostaną właściwie wdrożone i udokumentowane w systematycznie uaktualnianym „Planie HACCP” (Księdze HACCP), należy mieć pewność, że producenci żywności otrzymali narzędzie, które daje gwarancję wytwarzania żywności bezpiecznej dla konsumentów. Należy jednak przedstawić zarówno ułatwienia, jak i trudności, wynikające z wdrożenia i funkcjonowania systemu.

Przedstawiciele firm, którzy posiadają już certyfikowane systemy zarządzania jakością i spełniają wymogi HACCP twierdzą, że dopiero teraz poznali swoje firmy i wiedzą jak nimi kierować. Twierdzą, że korzyści są dwojakiego rodzaju: wewnętrzne i zewnętrzne.

Wewnętrzne korzyści
Aby być dobrą firmą wcale nie jest konieczne posiadanie najnowocześniejszej techniki technologii. Prawidłowa organizacja pracy jest czynnikiem determinującym skuteczność funkcjonowania. Prawidłowe i kompleksowe planowanie powoduje, że środki wykorzystywane są w maksymalny sposób. Konsekwentna realizacja przyjętych założeń i planów pozwala zweryfikować słuszność i rzeczowość zamierzeń. Działanie takie pozwala na poznaniu mocnych i słabych punktów, znalezieniu błędów, opracowaniu działań korygujących i zapobiegawczych. Istotą takiego trybu postępowania jest ciągłe doskonalenie firmy.

Budując system HACCP należy firmę „rozebrać” na najdrobniejsze elementy. Poznać jej mocne i słabe strony. Wyznaczyć te miejsca, które są newralgiczne dla jej funkcjonowania. Jest przecież wszystkim wiadomo, że jeżeli samochód nie jedzie, to wcale nie oznacza, że trzeba go wymienić na nowy. Wystarczy naprawić jeden mały element, a będziemy mogli już z samochodu korzystać. Podobnie jest z firmami. Żeby cokolwiek móc naprawić trzeba wiedzieć gdzie szukać przyczyny. Do takiego działania niezbędna jest wiedza. Czynne uczestniczenie w budowie systemu HACCP pozwala na przyswojenie takiej wiedzy.

Chcąc posiadać system zabezpieczenia zdrowotnego żywności musimy wykorzystać całość potencjału intelektualnego naszych pracowników. Przy pracach nad systemem poznajemy lepiej ich mocne i słabe strony. Wielokrotnie jesteśmy zaskakiwani kreowanymi pomysłami i zaangażowaniem w pracę. Często też zmieniamy opinię o naszych pracownikach, jedni tracą w naszych oczach, drudzy zyskują. Pracując z nimi wiemy, czy są odpowiedzialni, czy można na nich polegać, czy wykazują się pomysłowością, czy też są zwykłymi malkontentami. Ta wiedza jest ogromnym kapitałem firmy i ludzi nią zarządzającymi.
Poniesione koszty podnoszą wartość firmy. Dobrze wydany pieniądz potrafi się wielokrotnie zwrócić i przynosić wymierne efekty. Zwiększa się wydajność pracy po przez wydłużenie efektywnego czasu pracy. Ludzie nie tracą go na zbędne czynności, szukanie narzędzi czy tez dokumentów, wiedzą, co należy robić w określonych sytuacjach, znają swoje miejsce w szeregu. Mówi się, że dobrze zorganizowana firma przypomina orkiestrę. Wiadomo, kto jest dyrygentem, kto gdzie siedzi i co gra, posiadają znane wszystkim partytury, członkom orkiestry pozostaje tylko po mistrzowsku grać, a dyrygent, wskazuje batutą odpowiednie miejsce i moment.

Wszystkie te elementy pozwalają mieć pewność, że funkcjonujący system HACCP jest skuteczny i zapewnia zabezpieczenie zdrowotne żywności. Działający system pozwala obronić się przed nieuzasadnionymi reklamacjami i utratą klientów i wiarygodności na rynku.

Korzyści zewnętrzne
Wspomniano już wcześniej, że jest to spełnienie wymogów prawa, co jest rzeczą oczywistą. Należy jednak zastanowić się, co to nam tak naprawdę daje ? Po pierwsze mamy prawo prowadzić działalność gospodarczą, a więc możemy sami pracować i dawać pracę innym. Nie musimy obawiać się inspekcji organów kontroli ( sanitarnej, PIH, PiP, itp. ). To inni muszą walczyć o pozostanie na rynku, nie wszystkim to się niestety uda, my musimy tylko i wyłącznie dostosowywać swoją firmę do zmieniających się wymagań konsumenta.

Posiadając certyfikowany system HACCP stajemy się organizacją wiarygodną, która dba o zabezpieczenie zdrowotne żywności w sposób akceptowany na świecie. Stajemy się też, co raz bardziej konkurencyjni ( istnieje możliwość kooperowania z klientami z obszaru UE ) i otwarci na zaspakajanie potrzeb klienta. W przypadku handlu możemy więcej sił i środków poświęcić na uatrakcyjnienie form sprzedaży i wyrabianie marki, ogólnie rzecz biorąc działania marketingowe.

Produkty żywnościowe są najczęściej sprzedawane w sklepach. O wyborze produktu i sklepu przez konsumenta decyduje wiele bardzo różnych aspektów. Należy tu wspomnieć o najważniejszych: środowisko sklepu ( otoczenie ), poziom oferowanych cen, profesjonalizm obsługi, warunki higieny w pomieszczeniach, dostępność towarów i ich asortyment, atrakcyjność ekspozycji, itp. Jest rzeczą oczywistą, że wybór uzależniony jest od przekonania konsumenta o dobrej jakości produktu. My ze swojej strony jesteśmy w stanie udowodnić mu, że w obrębie naszej odpowiedzialności nic nie zostało zaniedbane i zabezpieczamy zdrowotność żywności. Pozostałe aspekty dotyczą przede wszystkim sytuacji zastanej w sklepie. Nabywca wybierze, więc ten sklep, który w maksymalny sposób odpowiada jego specyficznym wymaganiom.

Handlowcy, którzy posiadają już certyfikat HACCP twierdzą, że w chwili obecnej pewni są jedynie tego, że „na zapleczu wszystko gra”. Jest to chyba najbardziej cenne spostrzeżenie i konkluzja.

Najczęściej specyfikowane korzyści zewnętrzne to:

  • zwiększenie zaufania u klientów,
  • poprawa stosunków i zwiększenie zaufania u jednostek urzędowej kontroli żywności,
  • większa szansa (choć w niedalekiej przyszłości, podstawowe zobowiązanie), umożliwiająca sprzedaż produktów i funkcjonowanie na rynku Unii Europejskiej,
  • poprawa konkurencyjności produktu,
  • poprawa wizerunku firmy. Dobrze przygotowany i wdrożony HACCP będzie przynosił wyłącznie korzyści, pod warunkiem, że wszelkie działania po wdrożeniu będą prowadzone systematycznie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz