Zarządzanie zasobami wg ISO/TS 16949:2002

Dokument podkreśla istotność kompetencji personelu mającego wpływ na zgodność wyrobu Organizacja powinna zapewniać takie szkolenia lub inne możliwości, aby odpowiednio edukować pracowników. Norma również rozwinięta została o zapisy dotyczące infrastruktury potrzebnej do wyprodukowania zgodnego wyrobu.

W usługach pomocniczych wymieniono systemy informacyjne, które są potrzebne do wyprodukowania zgodnego wyrobu:

  • mogą być to systemy stanowiące bazę dla zapisów np. monitorowania statystycznego,
  • systemy zarządzania zmianą produktu czy procesu,
  • systemy logistyczne ułatwiające wysyłki właściwych wyrobów w określonych sekwencjach czy systemy informacji o reklamacjach od klienta.

Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom stosowanym od kliku lat w koncernach motoryzacyjnych i dużych dostawcach podzespołów na rynek motoryzacyjny.

W latach 90 zarządzanie produkcją i logistyką wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. W chwili obecnej żaden duży dostawca czy producent samochodów nie może sprawnie i tanio produkować bez sprawnie działających systemów informacyjnych np. do zarządzania reklamacjami, wymaganiami do dostawców czy bazą obowiązujących standardów. W szczególności w dużych organizacjach, gdzie skala wymiany informacji wyklucza zastosowanie standardowego modelu opartego o wymianę dokumentów (nawet jeśli realizowana jest w formie e-mail) konieczne jest utworzenie elektronicznych systemów wymiany informacji. Bardzo często realizowane są w nich procesy logistyczne, reklamacyjne, dotyczące zarządzania zmianą i wymaganiami stawianymi przed dostawcami. Znacząco usprawnia to pracę, a co ważne ma wpływ na obniżenie kosztów poprzez zwiększenie wydajności i skuteczności wspomaganych w ten sposób procesów.

Wyobraźmy sobie firmę produkcyjną posiadającą około 100 dostawców części i podzespołów do produkcji. Każdy z nich dostarczając swój produkt, prędzej czy później zetknie się z niezgodnością dotyczącą parametrów dostarczanego wyrobu. Zadaniem Inżynierów Jakości Dostawców jest zapanowanie nad reklamacjami wystawianymi dostawcom, zebraniem od nich działań naprawczych zaproponowanych do wyeliminowania przyczyn niezgodności i ocenieniu skuteczności tych działań. Jeżeli w firmie nie istnieje narzędzie do zarządzania reklamacjami, realizacja tego procesu będzie wymagała całkiem sporej liczby pracowników, którzy opanują dokumentację dotyczącą 100 oddzielnych podmiotów. W przypadku systemu teleinformatycznego dostęp i zarządzanie danymi jest dużo prostsze, i co za tym idzie tańsze.

Drugim przykładem dotyczącym w szczególności złożonych produktów jest proces zarządzania zmianą w produkcie. Zapewnienie niezbędnej dokumentacji, proces decyzyjny wymagany na różnych szczeblach organizacji w tym u zarządu i osób odpowiedzialnych za kontakt z klientem, może być bardzo skomplikowany. Zwłaszcza, jeśli mówimy o dużych strukturach, często macierzowych, zlokalizowanych, w wielu przypadkach, w różnych częściach świata. Wtedy realizacja procesu zarządzania zmianą, bez narzędzi wspomagających procesy decyzyjne są utrudnione a elektroniczny obieg dokumentacji staje się koniecznością.

Szersze stosowanie systemów informacyjnych i ich krytyczność dla organizacji w przyszłości może stanowić problem związany z zapewnieniem ich bezawaryjnego funkcjonowania.

Wydaje się być oczywistym, że kolejne wydania standardu ISO/TS16949 w przypadku gdy systemy teleinformacyjne staną się codziennością na każdym szczeblu organizacji, będą musiały dawać wskazówki jak zapewnić ich bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania.

Ostatnim punktem w zasobach jest środowisko pracy. Definicja wyraźnie zaznacza że są to warunki w jakich praca się odbywa (warunki fizyczne, środowiskowe, inne jakie hałas, temperatura, wilgotność czy pogoda).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz