Geneza ISO/TS 16949

Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949 (pierwsza edycja) powstała w roku 1999, aby ujednolicić wymagania w przemyśle motoryzacyjnym. Integruje ona wymagania QS 9000 (wymagania tzw. Wielkiej Trójki – General Motors, Chrysler i Ford), VDA (wymagania niemieckich koncernów samochodowych), AVSQ (wymagania włoskie) i EAQF (wymagania francuskie).

W roku 2002 wydano nową edycję ISO/TS 16949:2002 opartą na procesowym podejściu do jakości, przebudowaną wg 8 punktów normy ISO9001:2000. W czerwcu 2009 roku wyemitowano 3 edycję Specyfikacji ISO/TS 16949:2009 ze względu na dostosowanie do nowej normy ISO 9001:2008. Nowe wydanie ISO/TS zwiększa nacisk na wprowadzanie działań korygujących oraz pomiar ich efektywności oraz ciągłe doskonalenie procesów oraz zwiększanie satysfakcji Klienta.

ISO/TS 16949 prezentuje wspólne podejście do systemu zarządzania jakością produkcji wyrobów seryjnych oraz części zamiennych w przemyśle samochodowym. Jedyne dopuszczalne wyłączenia stanowi punkt 7.3 ?Projektowanie i rozwój? wyrobu, nie dotyczy to jednak odpowiedzialności za projektowanie procesu wytwarzania.

Trzon tej specyfikacji stanowi norma ISO 9001 rozszerzona o specyficzne wymagania przemysłu samochodowego, a jej uzupełnienie stanowi 6 podręczników:

 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów – ang. Advanced Product Quality Planning (APQP),
 • Proces zatwierdzania części do produkcji – ang. Production Part Approval Process (PPAP),
 • Statystyczne sterowanie procesem – ang. Statistical Process Control (SPC),
 • Analiza systemu pomiarowego – ang. Measurement System Assessment (MSA),
 • Analiza przyczyn i skutków wad – ang. Failure Mode and effects analysis – FMEA,
 • Ocena systemu jakości – ang. Quality System Assessment – QSA.

Integracja tych wymagań pozwoliła na uniknięcie wielokrotnych certyfikacji systemów jakości dostawców produkujących części dla wielu koncernów samochodowych. Celem ISO/TS jest ciągły rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniający ciągłe doskonalenie dzięki zapobieganiu błędom oraz eliminację odchyleń w łańcuchu dostaw. Dodatkowe wymagania ISO/TS 16949 w stosunku do ISO 9001 to przede wszystkim:

 • nadzór w fazach projektowania koncepcji, tworzenia prototypu oraz produkcji;
 • sformalizowany proces projektowania nowego wyrobu, planowania jego jakości (APQP) oraz zatwierdzania do produkcji (PPAP);
 • interdyscyplinarne podejście do planowania jakości, projektowania, analizy przyczyn problemów i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych;
 • analiza satysfakcji klientów oraz benchmarking jako narzędzia doskonalenia;
 • przyjęcie zasady „zero defektów” i odejście od tradycyjnego postrzegania poziomu jakości jako ilości reklamacji od klientów;
 • analiza skuteczności szkoleń personelu;
 • przenoszenie wymagań na dostawców i ich doskonalenie;
 • dokumentowanie procesów w formie instrukcji dostępnych na każdym stanowisku;
 • wykorzystanie narzędzi statystycznych do monitorowania i doskonalenia procesów;

Do kogo adresowane jest ISO/TS 16949?

Specyfikacja techniczna (ISO/TS 16949) dotyczy wyrobów motoryzacyjnych i ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zakładów produkujących i/lub dostarczających usługi dla branży motoryzacyjnej w zakresie:

a) Materiałów produkcyjnych/ surowców.

b) Produkcji części zamiennych.

c) Produkcji zmontowanych podzespołów.

d) Obróbki termicznej, spawania, malowania, powlekania, powlekania galwanicznego i innych sposobów obróbki powierzchni.

Korzyści certyfikacji ISO/TS 16949:2009:

 • uniknięcie wielokrotnej certyfikacji systemów jakości dla klientów z różnych krajów,
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez możliwość dostarczania wyrobów dla przemysłu samochodowego,
 • wzrost produktywności dzięki stabilizacji procesów wytwórczych,
 • ciągłe doskonalenie procesów i dostarczanych wyrobów,
 • przenoszenie wymagań na dostawców i podnoszenie ich poziomu jakościowego,
 • zmniejszenie kosztów poprzez eliminowanie defektów, zapobieganie powstawaniu błędów,
 • myślenie LEAN – eliminacja strat i źródeł powstawania ukrytych kosztów,
 • podejście procesowe do zarządzania jakością, rozumiane jako łańcuch wzajemnych powiązań między wszystkimi procesami w firmie,
 • prestiż firmy jako dostawcy dla wymagającej branży przemysłu.

Szkolenie z planowania produkcji online

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz