Sprawozdanie z badań

Sprawozdanie z badań

Formularz jest potrzebny, skoro każdy wykonujący badanie miał dla siebie przygotowany. Koniecznie trzeba to ujednolicić i objąć nadzorem. Najlepszą odpowiedzią na pytania są wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W punkcie 5.10 Przedstawianie wyników mamy określone dokładnie, że wyniki badań powinny być przedstawione w sprawozdaniu. Norma określa nam również, jakie minimalne informacje powinno zawierać sprawozdanie.

Dodatkowo, inne szczegółowe wymagania odnoszące się do zawartości sprawozdania może zawierać również norma techniczna badania. W punkcie 5.10.8 Formularze sprawozdań i świadectw normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005  mamy jednoznaczne wymaganie dotyczące konieczności opracowania formularzy dla każdego wykonywanego badania. Pozwala to na ujednolicenie zarówno wyglądu, jak i zawartości sprawozdania.

Przy opracowywaniu takich formularzy zalecamy również: opracowanie ujednoliconych nagłówków zawierających nazwę i adres laboratorium, tytuł sprawozdania, niepowtarzalną identyfikację sprawozdania – najlepiej jest opisać system numerowania, żeby każdy wiedział w jaki sposób ma numerować, w stopce arkusza określenie daty wydania i numeracji stron. Pozwala to na identyfikowanie, czy używane jest ostatnie wydanie formularza.

Co jeszcze powinno zawierać sprawozdanie? Przede wszystkim identyfikację zastosowanej metody. Może to być oczywiście odwołanie się do zastosowanej procedury badań. Konieczna jest nazwa i adres klienta, a także jednoznaczny opis obiektu badanego. Jeżeli jest to istotne, to data przyjęcia obiektu do badania i data wykonania nadania. Dla wielu badań ważne jest określenie materiału/odczynników używanych do badań. Możemy powołać się na Plan pobierania próbek, jeżeli jest to istotne dla miarodajności wyników. Nie może zabraknąć tego, co najistotniejsze, czyli wyników badań. Oczywiście wyniki muszą być autoryzowane przez wyznaczone osoby.

Dla wielu metod badawczych ważne są warunki środowiskowe, mogą występować ograniczenia w stosowaniu metody. Te dane również powinny być zawarte w sprawozdaniu. Dla wielu badań ważne jest stwierdzenie zgodności lub niezgodności z wymaganiami. Tam, gdzie ma to zastosowanie, szacujemy niepewność pomiaru.

Taki formularz sprawozdania może być załącznikiem do procedury badań lub może być nadzorowany oddzielnie. Ważne jest, aby każdy pracownik, który wykonuje badanie, miał dostęp do aktualnej wersji sprawozdania.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz