Norma SA 8000

Norma SA 8000

Pod koniec 1997 roku z inicjatywy Council on Economic Priorities w Nowym Jorku doszło do nawiązania współpracy pomiędzy wieloma organizacjami, które od kilku lat pracowały nad stworzeniem i wdrożeniem standardów społecznej odpowiedzialności w firmach. Powołano Radę Doradczą, która w styczniu 1998 ogłosiła jednolity tekst SA 8000 (Social Accountability 8000). Do prowadzenia auditu upoważnione zostały trzy międzynarodowe organizacje przyznające certyfikaty: SGS-ICS, DNV i BVQI.

 Norma SA 8000 może być stosowana we wszystkich krajach świata, w przedsiębiorstwach z dowolnej branży, gdyż warunki wstępne są całkowicie elementarne i dotyczą następujących kwestii: nie zatrudnianie dzieci, nie stosowanie pracy przymusowej, spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy, wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych, nie stosowanie dyskryminacji, nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników, przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy, zapewnianie wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo.
Dotyczą one w zasadzie przestrzegania podstawowych praw człowieka i praw pracowniczych. Po spełnieniu tych warunków wstępnych organizacja może przystąpić do wdrożenia punktu, który określa poszczególne elementy systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną.
Jakie to elementy? Przypominają znane nam już elementy systemu zarządzania. a są to: Sformułowanie polityki społecznej firmy. Proces ciągłego doskonalenia. Relacje z głównymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. System komunikacji społecznej. Dokumentowanie zasad, sposobów realizacji i wyników. Kontrolowanie dostawców i partnerów w aspekcie polityki społecznej.
Czy wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności się opłaci? Wprawdzie, najważniejszym celem przedsiębiorstwa jest osiąganie zysków z prowadzonej działalności, ale musimy pamiętać, że zysk każdej firmy zależy od jej klientów,. w jaki sposób organizacja spełnia te wymagania klienta. Wymagania te zaś ciągle rosną i nie dotyczą już tylko podstawowych cech produktu, takich jak cena i jakość. Klient coraz częściej zwraca uwagę na to w jaki sposób organizacja i jej wyrób wpływa na środowisko i otoczenie człowieka. Coraz częściej pojawiają się wymagania etyczne – niewykorzystywanie pracy dzieci, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, uczciwe postępowanie wobec pracowników i dostawców, itp.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz