Oznakowanie CE

Rożnica pomiędzy CE i China Export

Zastanawiasz się gdzie szukać informacji na temat oznakowania CE? Chcesz uruchomić produkcję nowego wyrobu i nie bardzo wiesz, gdzie masz szukać informacji na temat tego oznakowania? Chcesz wiedzieć, gdzie możesz znaleźć informacje, jakie badania musisz wykonać, czy możesz zrobić te badania u siebie, czy musisz zlecać je do jakiejś jednostki?

Najłatwiej szukać informacji na temat oznakowania CE na stronie http://www.oznaczenie-ce.pl . Serwis powstał w ramach środków Unii Europejskiej „Wsparcie MSP we wdrażaniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia”, realizowany jest przy współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Na tej stronie internetowej można znaleźć wszelkie informacje dotyczące oznakowania CE. Dla początkujących jest opis krok po kroku do znakowania CE.

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy wyrób podlega dyrektywom Nowego Podejścia. Może podlegać jednej, a nawet kilku dyrektywom. Pomocniczo można skorzystać z wyszukiwarki lub skorzystać z zakładki Produkty wymagające CE – akty prawne, dodatkowe informacje. Może to być pomocne przy identyfikowaniu dyrektyw, które powinny zostać zastosowane. Pamiętać jednak należy, że za zidentyfikowanie dyrektyw zawsze odpowiedzialny jest wytwórca. Następnie należy dokładnie przeanalizować teksty tych dyrektyw, które mogą mieć zastosowanie dla danego wyrobu. Należy przy tym szczególnie zwrócić uwagę na definicję wyrobów podlegających dyrektywie oraz ewentualną listę wyjątków. Zapoznać się z terminem, od którego rozpoczyna się jej stosowanie.

Na kolejnym etapie należy zidentyfikować zasadnicze wymagania, które odnoszą się do wyrobu. Zasadnicze wymagania są zawarte w załącznikach do dyrektyw i są to najistotniejsze zasady bezpieczeństwa odnoszące się przede wszystkim do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników (konsumentów i pracowników). Konieczne jest przeprowadzenie analizy ryzyka, w celu stwierdzenie, które z zasadniczych wymagań stosuje się do danego wyrobu. Taka analiza powinna być zapisana i włączona do dokumentacji technicznej Wyrób może być wprowadzony na rynek tylko wtedy, gdy spełnia odnoszące się do niego zasadnicze wymagania. Konkretne rozwiązania techniczne zawarte są w odpowiednich normach zharmonizowanych, których stosowanie pozostaje jednakże dobrowolne.

Po zidentyfikowaniu norm zharmonizowanych można z nich skorzystać i zapewnić wyprodukowanie wyrobu zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych. Zastosowanie norm zharmonizowanych, które dają domniemanie zgodności, jest dobrowolne. Jeżeli producent zdecyduje się na niestosowanie norm zharmonizowanych, musi innymi środkami wykazać zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

Schematy procedur oceny zgodności dla poszczególnych wyrobów przedstawione są na stronie oznaczenie-ce.pl. Przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej wyrób musi zostać poddany procedurze oceny zgodności przewidzianej w dyrektywie, której podlega. Ścieżki oceny zgodności oparte są głownie na systemie przyjętym w decyzji 93/465/EWG i zawierającym osiem modułów (od A do H). Jeżeli okaże się, że dyrektywa wymaga udziału jednostki notyfikowanej, można skorzystać z wykazu jednostek notyfikowanych na stronie oznaczenie-ce.pl. Po przeprowadzonych badaniach i udokumentowaniu wymagań zawartych w dyrektywie wytwórca może wystawić deklarację zgodności EC. Co powinno znaleźć się w takiej deklaracji zgodności i jaki czas ją przechowywać, można przeczytać również na stronie oznaczenie-ce.pl Producent sam nanosi oznakowanie CE na swój wyrób lub na jego opakowanie. Nanosząc CE deklaruje, że wyrób, który wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami obowiązujących dyrektyw.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz