Czy integracja systemów ISO, HACCP i podejścia 5S jest możliwa?

Integracja-systemów-ISO-HACCP-i-5S.jpg Październik

Jakie zapisy są wspólne dla 5S, systemu HACCP i normy ISO 9001? 5S to narzędzie:

 • wykorzystywane do doskonalenia stanowisk pracy,
 • które uczy właściwego gospodarowania i wykorzystania dostępnych środków, narzędzi i wyposażenia,
 • pozwalające oddelegować odpowiedzialność w dół struktury na pracowników bezpośrednio-produkcyjnych.

Również we wszystkich zintegrowanych systemach można odnaleźć wymagania dotyczące bezpiecznego, ergonomicznego stanowiska pracy, umożliwiającego jednocześnie prawidłową produkcję wyrobu.
W normie ISO 9001:2000 istnieje zapis: 6.4. Środowisko pracy
Organizacja powinna określić środowisko pracy potrzebne do osiągnięcia zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu i zarządzać tym środowiskiem.
Dobra praktyka produkcyjna GMP jako podstawowy element HACCP zaleca między innymi, aby:

 • zdefiniować, opisać i sprawdzić wszystkie procesy produkcyjne pod kątem zagwarantowania właściwej jakości wytwarzanego produktu;
 • zapewnić:
  • wykwalifikowany personel,
  • odpowiednio przystosowane pomieszczenia oraz maszyny i urządzenia,
  • właściwe procedury i instrukcje oraz
  • warunki magazynowania i transportu;
 • zidentyfikować punkty krytyczne procesu produkcyjnego.

W jakim zakresie 5S spełnia zalecenia HACCP i normy ISO?

5S poprzez swoje zastosowanie spełnia zarówno warunki stawiane przez ISO 9001:2000 jak i HACCP wobec stanowiska pracy. A przy tym dodatkowo kładzie nacisk, na samodzielność operatora. On sam ma za zadanie dbać o to, aby jego stanowisko spełniało w/w wymagania.

Między innymi poprzez:

 • doskonalenie swojego stanowiska pracy – operator, który fizycznie pracuje na danym stanowisku jest w stanie określić, co mu jest niezbędne do prawidłowego realizowania zadań;
 • przeprowadzanie selekcji, systematyki (organizacja składowania narzędzi i ich identyfikowalności), sprzątanie i realizowanie zadań wynikających z karty kontroli 5S;
 • uczestniczenie w warsztatach 5S i szkoleniach, których efektem jest zmiana organizacji stanowiska i stworzenie bezpiecznych standardów pracy, umożliwiających prawidłowe wytwarzanie wyrobu.

Jak sporządzić zintegrowaną kartę kontrolną 3 w 1?
Zintegrowana karta kontrolna – 3 w 1 to jeden dokument, który poprzez swoje zastosowanie spełnia wytyczne systemu ISO, HACCP i 5S.

Oto 5 elementów, które powinna zawierać:

 1. Wytyczne do realizacji niezbędnych czynności przygotowawczych z uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy.
 2. Podpis operatora w miejscu na to wyznaczonym – to ułatwia kontrolę wizualną przełożonego, czy dane czynności zostały zrealizowane; podpis zobowiązuje do przejęcia odpowiedzialności samego pracownika za swoje stanowisko pracy.
 3. Szczegółowy opis procesu wytwarzania na danym stanowisku z uwzględnieniem etapów szczególnie mających wpływ na jakość, możliwość popełnienia błędu przez pracownika oraz bezpieczeństwo produktu (tzw. krytyczny punkt kontroli w ramach systemu HACCP).
 4. Specyfikacja surowca, wskazującą na co operator powinien zareagować w przypadku stwierdzenia niezgodności i jaki surowiec jest dopuszczany do produkcji, a jaki nie oraz na jakie odstępstwa należy zwrócić uwagę.
 5. Informacje o tym, co należy zrobić w przypadku stwierdzenia niezgodności, kogo i w jaki sposób zawiadomić.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz