Jak Twoja firma wpływa na środowisko?

Wpływ firmy na środowisko

Zazwyczaj największy wpływ na środowisko ma działalność produkcyjna. Znajdziesz tu emisję do powietrza, zużycie wody, gospodarkę odpadami, emisję hałasu, korzystanie z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych itd.

Najczęściej poszukiwane aspekty środowiskowe są związane właśnie z produkcją, ale to nie jedyne miejsce, gdzie działalność firmy styka się z ochroną środowiska. Czy nieuwzględnianie innych obszarów działalności przedsiębiorstwa nie powoduje zaniedbania istotnych aspektów środowiska?

Każda jednostka wpływa na otoczenie swoją działalnością, zatem aspektów środowiskowych należy poszukiwać w całej firmie. W zespołach zajmujących się:

  • celami,
  • zadaniami,
  • planami oraz
  • aspektami środowiskowymi

powinny być osoby z różnych działów firmy oraz z różnych szczebli organizacyjnych. W zasadzie każdy pracownik powinien odczuwać, że jego praca ma pewne odzwierciedlenie w osiąganiu celów na rzecz środowiska.
Tabela przedstawia inne przykładowe obszary działania firmy:

Administracja

W działach pracy biurowej możesz znaleźć aspekty dotyczące segregacji odpadów, zużycia bezpośrednio surowców, np. papieru, wody, energii oraz pośrednio surowców naturalnych. Takie aspekty mogą również generować oszczędności w firmie.

Transport

Warto zastanowić się, jakim paliwem są zasilane samochody, być może pojawi się tu działanie prośrodowiskowe, tzn. instalacje gazowe w samochodach lub samochody o napędzie hybrydowym. Powinieneś również pamiętać o serwisowaniu samochodów – co robisz ze zużytymi akumulatorami, zużytymi częściami, przepracowanym olejem, czy kierowcy są poinformowani, w jaki sposób działać przy ewentualnych wyciekach płynów itp.

Inwestycje

Osoby odpowiedzialne za inwestycje mają duży wpływ na działalność związaną z ochroną środowiska. Na przykład podwykonawcy – czy przeciwdziałają zanieczyszczeniu środowiska, czy segregują odpady. W procesie inwestycji, np. przy budowie nowych obiektów lub modernizacji – czy używasz materiałów i technologii prośrodowiskowych, czy korzystasz z odnawialnych źródeł energii, np. do ogrzewania budynków?

Dostawcy

Czy korzystasz z firm zewnętrznych, które również dbają o środowisko? Jeżeli ustalenia zostały podjęte, czy sprawdzasz ich realizację? Przez dobór odpowiednich firm, warunków współpracy w pewnym zakresie kształtujesz podejście innych podmiotów do środowiska naturalnego.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz