Karta procesu – co to takiego

Karta procesu produkcyjnego

Czym jest karta procesu i do czego służy? Dla zidentyfikowanych procesów musisz określić ich sekwencje i zależności między nimi. Ale nie tylko.

Konieczne jest określenie kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skuteczności zarówno ich przebiegu, jak i nadzorowania. W jaki sposób to opisać, aby było czytelne i jasne dla każdego? Wiele organizacji robi to za pomocą kart procesów.

Co powinna zawierać karta procesu i kto powinien ją opracować?

Najprościej i najskuteczniej jest, w przypadku gdy proces opisuje właściciel procesu. Dlatego najpierw powinieneś zidentyfikować procesy i określić ich właścicieli. Teraz każdy z właścicieli może opracować sobie kartę procesu. Ale dobrze jest uzgodnić wspólną szatę graficzną tej karty oraz to, co powinna zawierać.

Co warto zawrzeć w karcie procesu?
Najlepiej, jeżeli karta procesu zawiera:

 • nazwę procesu – tak opisaną, aby jednoznacznie kojarzyła się z procesem,
 • właściciela procesu – czyli osobę odpowiedzialną za realizację procesu,
 • cel procesu – zadanie strategiczne, cel, który chcesz uzyskać,
 • zakres procesu – określenie, jakie podmioty obejmuje proces,
 • określenie klienta – czyli osoby odbierającej Twój wyrób,
 • dane wejściowe do procesu – dokumenty, działania, informacje wchodzące do procesu,
 • dane wyjściowe z procesu – dokumenty lub działania, informacje będące efektem finalnym procesu, które są jednocześnie danymi wejściowymi do innego procesu,
 • procedury związane z procesem – czyli wszystkie procedury realizowane w trakcie procesu,
 • wymagane zapisy z realizacji zadań – dokumenty będące potwierdzeniem realizacji procesu,
 • wskaźniki i mierniki procesu – które mają ułatwić pomiar realizacji założonych i przyjętych celów jakościowych w procesie,
 • wartości oczekiwane – wartości mierników, do jakich dążysz w realizacji procesu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz