Działania korygujące i zapobiegawcze

Działania korygujace i zapobiegawcze

Dostałeś polecenie opracowania procedury działań korygujących i zapobiegawczych. Masz kłopot ze zrozumieniem działań zapobiegawczych. W jaki sposób te działania identyfikować, gdzie one powstają?

Ten temat zawsze sprawia kłopot przy wdrażaniu systemu. O ile wiadomo, że działanie korygujące uruchamiamy, gdy mamy niezgodność, o tyle identyfikowanie potencjalnych niezgodności zawsze stwarzało problemy.

Przypomnijmy, co to są działania zapobiegawcze. Zgodnie z normą ISO 9000:2005:
działania zapobiegawcze są to działania w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej.

Należy zatem zastanowić się, w jaki sposób organizacja może zidentyfikować potencjalne niezgodności. Gdzie mają swoje źródła, w jaki sposób je zidentyfikować? Głównym źródłem takich informacji są zazwyczaj analizy przebiegu procesów. Zbieramy dane dotyczące przebieg procesu, analizujemy wyniki i jeżeli zauważymy pogarszający się trend, który nas niepokoi, może spowodować wystąpienie niezgodności – to może być powód do uruchomienia działania zapobiegawczego.

Drugim takim źródłem identyfikowania potencjalnych niegodności jest analiza wyników jakościowych produktu. Obserwując pogarszające się wyniki jakościowe wyrobu, należy zastanowić się, czy jest to już sygnał do uruchomienia działań zapobiegawczych.

Innym źródłem są wyniki pomiaru zadowolenia klienta, jak również analiza powtarzających się niezgodności czy też analiza niezgodności, które zidentyfikowano w podobnych obszarach. Często uruchamiane są działania zapobiegawcze wynikające ze zmian w systemie, np. zmiana na stanowisku, duża zmiana organizacyjna itd. Nie należy też zapominać o zapobieganiu potencjalnym niepożądanym sytuacjom, np. planowanie działań w przypadku zdarzeń losowych.

Należy pamiętać o tym, że po zidentyfikowaniu potencjalnych niezgodności trzeba ocenić potrzebę przeprowadzenia działania zapobiegawczego. Można do tego zastosować analizę ryzyka, FMEA, diagramy przyczyn i skutków lub inne stosowane w organizacji metody.

Narzędzia Lean Manufacturing

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz