SixSigma – Nie trać czasu na produkcję braków

DMAIC roadmap

Światowa klasa jakości
Jeśli chciałbyś ograniczyć do minimum koszty związane ze złą jakością (defekty, utrata klientów, reklamacje), to metoda SixSigma jest dla Ciebie.
Wdrożyły ją wiodące firmy działające w różnych branżach, m.in. Motorola, General Electric, ABB, Kodak, Xerox, Sony, Polaroid, Whirlpool, Sauer Danfoss, Bombardier Tra-nsportation Polska, Teras Instruments, i dzięki niej osiągnęły miliardowe oszczędności.

Na czym polega ta metoda?
SixSigma (Sześć Sigma) to metoda elimi-nacji braków związanych z jakością, która łączy wykorzystanie technik statystycznych z systematycznym szkoleniem personelu.
Celem tej metody jest uzyskanie poziomu 6 sigma.
Grecki symbol „sigma” oznacza odchylenie od stanu idealnego (odchylenie standardo-we). Im wyższy poziom sigmy, tym mniej usterek w procesie.

Tab. 1. Poziomy sigma

Poziom sigma procesu Liczba błędów na milion możliwości
1 sigma 690 000
2 sigma 308 537
3 sigma 66 807
4 sigma 6210
5 sigma 233
6 sigma 3,4

Poprzez wdrożenie metody SixSigma dążysz do osiągnięcia poziomu 3,4 niezgodności na milion wyprodukowanych wyrobów gotowych. Taki proces będzie wręcz doskonały!
Jak osiągnąć taki poziom?
Metoda SixSigma bazuje na cyklu DMAIC:

• DEFINE − Zdefiniuj
Określ problem, którym trzeba się zająć, by osiągnąć wyższy poziom sigma. Na tym etapie musisz ocenić, jaki obszar/cechę/parametr należy poprawić i o ile, aby osiągnąć zadowalający Cię poziom jakości.
• MEASURE − Mierz
Zbierz informacje o aktualnym stanie procesu, wykonaj odpowiednie pomiary, aby ustalić poziom odniesienia oraz oszacować skalę problemu.
• ANALYSE − Analizuj
Przeprowadź analizę wyników pomiarów. Wskaż bezpośrednie przyczyny kłopotów z jakością − co oddziałuje na krytyczną cechę/parametr/obszar.
• IMPROVE − Poprawiaj
Wdróż rozwiązania, które pozwolą nadać krytycznym parametrom pożądane wartości.
• CONTROL − Kontroluj
Aby efekt wdrożonych rozwiązań nie był tylko chwilowy, stale nadzoruj proces. Opracuj odpowiednią dokumentację i zapewnij statystyczne monitorowanie krytycznych parametrów.
Właściwi ludzie − zespół SixSigma
Jednak jeśli chcesz osiągnąć poziom sześciu sigma, nie wystarczy, że zastosujesz metody statystyczne do analizy i kontroli procesu. Potrzebujesz odpowiednich ludzi, a dokładniej zespołu SixSigma. To oni będą odpowiedzialni za wdrożenie projektu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz