Cele i planowanie jakości

Planowanie jakości wyrobu może być prowadzone np. poprzez: opracowanie procedur i instrukcji zgodnie normami i przepisami, przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej dla potrzeb realizacji produkcji, dobór dostawców materiałów i usług spełniających wymagania określone w dokumentacji technicznej, dobór zasobów technicznych i kadrowych zapewniających wykonanie wyrobów wg określonych kryteriów, weryfikację metod pomiarowych i dobór oprzyrządowania pomiarowego, określenie etapów i kolejności wykonywania prac, analizę informacji zwrotnych i podejmowanie działań doskonalących. itd

Takie samo planowanie jak dla wyrobu organizacja powinna zastosować przy planowaniu systemu zarządzania jakością poprzez: określenie procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością oraz ich zastosowanie, określenie sekwencji tych procesów i ich wzajemnej zależności, określenie kryteriów i metod potrzebnych do tego aby te procesy były skuteczne, określenie zasobów i informacji potrzebnych dla realizacji tych procesów, określenie wskaźników i kryteriów akceptacji dla tych procesów, gdzie jest to niezbędne, analizować osiągnięte wyniki i podejmować działania dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz doskonalić procesy. Jednym z takich procesów może być proces produkcji wyrobu czy usługa.

Organizacja, która już wdrożyła system zarządzania jakością powinna pamiętać o planowaniu zmian i zapewnienie integralności systemu podczas wprowadzania tych zmian. Należy pamiętać, że wprowadzenie zmian do jednego z procesów może wymagać konieczności wprowadzenia zmian do innego procesu.

Natomiast cel dotyczący jakości (wg ISO 9000:2005) to przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości.  Wynika on z Polityki jakości i określony jest zazwyczaj dla odpowiednich funkcji i szczebli w organizacji. Najlepiej jest jeżeli jest on wyrażony w formie wskaźników mierzalnych, które pozwolą ocenić możliwość realizacji celu w przeciągu danego okresu. Cele mogą być np. następujące: min. 95 % dobrych wyrobów w 2011 roku, zmniejszenie przestoju maszyn produkcyjnych o 5% w stosunku do roku 2010, wdrożenie nowego wyrobu WX 24 do czerwca 2012 roku przy zaplanowanym uzysku, wykonanie 100% zaplanowanych auditów na rok 2011.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz