Kalkulowanie rentowności

Kalkulowanie rentowności ABC

Wzrastający stopień skomplikowania realizowanych procesów sprzedaży prowadzi do wzrostu jego kosztów pośrednich – tych nie związanych bezpośrednio z określonym klientem i określonym produktem. W efekcie coraz trudniej jest ustalić rentowność poszczególnych produktów i poszczególnych klientów. Pojawia się zatem niewykorzystany potencjał związany z wdrożeniem efektywnej polityki cenowo – produktowej, adekwatnej do sytuacji rynkowej i cyklu życia produktów. Wyzwaniem stało się prawidłowe przypisanie kosztów poszczególnym klientom i produktom.

Dopiero analiza rentowności, zawierająca wiarygodne dane kosztowe, uzyskane dzięki rozliczeniu kosztów w oparciu o działania ABC ( Activity-Based Costing ), pozwala na podejmowanie trafnych decyzji o ewentualnych korektach strategii marketingowej i przełożeniu jej na działania wobec konkretnych klientów i produktów. Niestety, ale wdrożenie rachunku kosztów działań wymaga dokonania istotnych zmian w przedsiębiorstwie. Dotyczą one w szczególności: zachowań pracowników, organizacji procesów, obiegu dokumentacji oraz ewidencji kosztów.

Dodatkowo, wymagana jest konieczność zaangażowania w prace wdrożeniowe kadry kierowniczej, niejednokrotnie poniesienia wysokich kosztów wdrożenia i wysokich kosztów późniejszej eksploatacji. Niektórzy nawet tak się zagalopowali, że przyrównują – co do skali, wdrożenie rachunku kosztów działań do wdrożenia systemów jakości ISO.

Na domiar złego, kalkulacja w systemie ABC nie jest zgodna z wymogami sprawozdawczości finansowej. W świetle obowiązujących przepisów, koszt wytworzenia produktu może obejmować tylko koszty dające się bezpośrednio przypisać do danego produktu oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich związanych z danym produktem.

To co jest właśnie zaletą kalkulacji w rachunku kosztów działań, która uwzględnia wszystkie koszty związane z produktem i dostarcza zarządzającym informacje o wszystkich kosztach – informacje szczegółowe, emitowane regularnie i jeśli trzeba, to ad hoc, jest pozornie jej wadą. Podejmując decyzję o zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu rachunku kosztów działań, umożliwiającego kalkulowanie rentowności kanałów sprzedaży, klientów i grup produktów/ produktów musisz być przekonany o nadwyżce potencjalnych korzyści nad poniesionymi kosztami. Musisz też, ciągle mieć na uwadze, że przyjęty poziom szczegółowości, winien odzwierciedlać istotne powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy działaniami/ kosztami, a produktami i klientami, a jednocześnie nie powinien on powodować zbędnej złożoności oraz nadmiernych kosztów funkcjonowania systemu. Niech przyświeca Ci sentencja wyrażona w tym temacie przez R.S. Kaplana i R. Coopera, że „ lepiej mniej więcej mieć rację, niż dokładnie się mylić”

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz