Dlaczego sortowanie jest ważne podczas recyklingu?

Wszyscy zgadzamy się, że powinniśmy przetwarzać więcej odpadów
– w domu, w biurze i we wszelkich innych lokalizacjach

Wszyscy zgadzamy się, że powinniśmy przetwarzać więcej odpadów

– w domu, w biurze i we wszelkich innych lokalizacjach. Jednak w przypadku materiałów, które mają być poddane recyklingowi, muszą najpierw znaleźć drogę do właściwego strumienia odpadów, aby można je było następnie zebrać i przewieźć we właściwe miejsce do recyklingu. Na to pozwala nam proces sortowania.

W celu efektywnego recyklingu potrzebujemy skutecznego sortowania – i musi to nastąpić najpierw w naszym własnym domu, a po drugie w wyspecjalizowanych sortowniach, do których zbierane są odpady zbierane z naszych gospodarstw domowych i punktów wspólnych. Po włożeniu plastikowej butelki do właściwej torby lub kosza na śmieci pomagasz sortować materiały nadające się do recyklingu, aby odpowiedni materiał mógł zostać poddany odpowiednim procesom recyklingu. Jeśli nie dojdzie do sortowania, wiele materiałów nadających się do recyklingu może trafiać na wysypiska lub zostać spalonych, a cenne zasoby stracone z naszej gospodarki. Sortowanie w domu jest pierwszym krokiem do recyklingu.

W Europie 6 z 16 ton materiału zużytego na osobę rocznie staje się odpadami. Pomimo ulepszeń w naszym systemie gospodarki odpadami, europejska gospodarka wciąż traci znaczącą ilość potencjalnych „surowców wtórnych”, które można poddać recyklingowi z naszych odpadów. W 2010 r. Całkowita produkcja odpadów w UE osiągnęła 2,5 mld ton, z czego tylko 36% zostało poddane recyklingowi. Reszta została spalona na składowisku, mimo że około 600 milionów ton można było poddać recyklingowi lub ponownie użyć.

Musimy zatem poważnie potraktować kwestię sortowania, jeśli mamy zminimalizować ilość materiału nadającego się do recyklingu, który nie zostanie poddany recyklingowi pomimo przepisów ustanowionych już przez rządy. To, co komplikuje sytuację, to fakt, że systemy zbiórki mogą być bardzo różne, co wymaga od konsumentów segregowania odpadów w różny sposób z jednego kraju do drugiego, a czasami również z miasta do miasta. Na przykład w Brukseli (Belgia) konsumenci umieszczają plastikowe opakowania, puszki i kartony po napojach w niebieskich torbach przeznaczonych do recyklingu; papier w żółtych workach do recyklingu; a szkło należy zabrać do specjalnych pojemników na odpady. Nieco inaczej, w Wiedniu (Austria) obywatele mogą oczekiwać, że ich papier, metal, szkło i plastik będą zbierane selektywnie w różnych tygodniach roku.

Dlatego obywatele muszą być świadomi swojego lokalnego systemu zbiórki, aby mogli sortować swoje surowce wtórne w domu i ograniczyć ilość potencjalnie nadających się do recyklingu materiałów, które przypadkowo trafiłyby na wysypisko lub spalanie.

Po zebraniu surowców wtórnych z własnych pojemników lub komunalnych pojemników są one dalej sortowane w wyspecjalizowanych zakładach, które zapewniają jakość procesu recyklingu. Tu wkraczają różne techniki sortowania. Tradycyjnie sortowanie odbywało się ręcznie, przy czym pracownicy sortowali to, co można poddać recyklingowi i wybierając materiały do usunięcia. Obecnie jednak opracowywane są zaawansowane technologie sortowania w celu przyspieszenia procesu sortowania, ale również uzyskania lepszych wyników. Ekscytujące technologie wykorzystujące magnesy lub układy optyczne są wykorzystywane do efektywnego sortowania materiałów, dzięki czemu więcej z nich można poddać recyklingowi. Biorąc pod uwagę zwiększoną potrzebę minimalizacji naszych odpadów w całej Europie, szacuje się, że sektor sortowania i recyklingu tworzyw sztucznych osiągnie 25% wzrostu, co przekłada się na rozwój około 300 zakładów sortowania i recyklingu do 2025².

Do transportu odpadów idealnie nadaje się hakowiec i hakowe systemy przeładunkowe wykorzystujące pojemniki w postaci kontenerów. Urządzenia typu hakowiec produkuje firma King ze Słupska – pełną ofertę maszyn i serwisu poznasz na stronie internetowej www.i-king.pl.