Czym są separatory?

Separatory to narzędzia, jakich budowa zapewnia oddzielanie oraz zatrzymywanie zarówno substancji ropopochodnych jak również mieszanek mineralnych (piaski, szlamy), znajdujących się w wodach opadowych oraz roztopowych wychodzących z wszelkiego typu zlewni.

Separatory mają ścisły twardy korpus, zwykle niewymagający specjalnego dociążenia. Separatory powinny być zasilane dopływem grawitacyjnym. W wypadku potrzeby pompowania ścieków poleca się lokalizację pompowni za separatorem. Umiejscowienie separatora w terenie musi zapewniać dojazd samochodu asenizacyjnego. Na rynku teraz funkcjonuje mnóstwo różnych firm oferujących separatory. Na uwagę jednakże zasługują te, które oferuje firma Piomarsc, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej, gdzie opisane są dokładnie wszystkie separatory.

Separatory – do czego służą?

Wykorzystanie separatorów jest niezwykle duże. Niejednokrotnie chociażby nie zdajemy sobie sprawy, ile im zawdzięczamy! Na przykład separatory substancji ropopochodnych są wykorzystywane do filtrowania wód roztopowych oraz deszczowych z tychże obszarów, gdzie jest zagrożenie zakażenia ropą. Jak wiadomo deszczówka lub wody z roztopów wchodzą później w ziemię oraz przechodzą do wód gruntowych – więc tak istotne jest, aby były czyste. Separator skrobi znajduje wykorzystanie w wielu restauracjach, pensjonatach lub zakładach. Natomiast tłuszczowniki (więc separatory tłuszczu) lokowane są wszędzie tam, gdzie ścieki technologiczne mogą mieć wzmożoną jego zawartość. Funkcjonowanie maszyn owego rodzaju opiera się na przebiegu sedymentacji oraz flotacji. Dzięki nim możliwe jest wyczyszczenie ścieków z lekkich zabrudzeń. Niewątpliwie, separatory – jako narzędzia do czyszczenia – także muszą być co pewien czas oczyszczane, aby mogły skutecznie działać.

Konstrukcja separatora oraz zasada jego funkcjonowania

Obudowa separatora może być zrobiona z tworzywa sztucznego, stali bądź żelbetu. Jego wnętrze jest podzielone za pomocą ścianki z wylotem przelewowym na osadnik bądź część osadową i przegródkę izolacji. W separatorze stosuje się oddziaływanie dwóch mechanizmów: sedymentacji oraz flotacji, dzięki którym występuje oddzielenie ze ścieków lekkich zabrudzeń ciekłych, takich jak oleje, substancje ropopochodne oraz wszelkie związki wychodzące na przestrzeń ścieków. Na wlocie do separatora znajduje się osadnik bądź komora osadowa, w których w efekcie działania sedymentacji cząstki szybko wpadające są zatrzymane. Potem ścieki przechodzą do komory separacji, gdzie ulegają mechanizmowi flotacji.