Systemy SCADA w firmie produkcyjnej – rzadki wyjątek, czy reguła?

Nowoczesne technologie informatyczne to nieodzowny element naszej codzienności. Automatyczne systemy kontroli, komputery i programy informatyczne wspomagają pracę człowieka czyniąc ją bardziej wydajną i efektywną. Rozwiązania z obszaru automatyki wkraczają do magazynów, na hale produkcyjne i linie technologiczne, by w kompleksowy sposób zarządzać procesem produkcji. Jednymi z częściej stosowanych w przemyśle rozwiązań są systemy SCADA.

Czym są Systemy SCADA?

Systemy SCADA to rozbudowane programy służące nie tylko do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi. Bogaty zakres funkcjonalności umożliwia im precyzyjne monitorowanie i kontrolę wszystkich elementów procesu produkcyjnego, jak również urządzeń i środków produkcji. Szerokie możliwości komunikacyjne oraz funkcje z obszaru analizy i wymiany danych z innymi systemami, umożliwiają szybszą reakcję na problemy, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów a także podniesienie jakości produktów i usług.

Miejsce i rola systemów SCADA

Systemy SCADA działają w łańcuchu różnych urządzeń, pełniąc wobec nich rolę nadrzędną. Miejsce programu znajduje się przeważnie pomiędzy urządzeniami sterującymi, pomiarowymi i wykonawczymi (takimi jak: sterowniki PLC, moduły I/O, czujniki i liczniki) a człowiekiem – operatorem.

Podstawowa funkcja systemu SCADA to wymiana danych, np. z modułem I/O lub ze sterownikiem PLC, który steruje konkretnym urządzeniem, grupą urządzeń, czy instalacją. Wymiana danych odbywa się z wykorzystaniem dedykowanych driverów lub uniwersalnych protokołów komunikacyjnych (np. Modbus, Profibus). Dane trafiające do systemu SCADA podlegają analizie, wizualizacji i archiwizacji. Na ich podstawie podejmowane są konkretne decyzje i zadania operacyjne.

Nieodzowną rolą systemów SCADA jest również raportowanie. Raporty przygotowane wg wybranego przez operatora schematu i zawierające wskazany zestaw wartości generowane i dostarczane są automatycznie.

Dzięki funkcjom przetwarzania, przechowywania, monitorowania i wizualizacji danych system SCADA zarządza przebiegiem procesu technologicznego zgodnie z wyznaczonym i przyjętym do realizacji celem.

Warto podkreślić też, że niektóre systemy SCADA mogą być wykorzystane w roli systemu HMI (Human Machine Interface), inne przejmują zadania systemów typu MES (Manufacturing Execution System), a część z nich posiada funkcjonalności charakterystyczne dla systemów ERP.

ControlMaestro 2018 – kolejna generacja systemu SCADA

ControlMaestro to kompletna, otwarta i skalowalna platforma SCADA/ BMS zapewniająca pełną kontrolę procesów technologicznych w obiektach przemysłowych, infrastrukturalnych, a także automatyce budynkowej. To nowoczesne rozwiązanie odzwierciedla podstawowe kierunki rozwoju zgodne z koncepcją Industry 4.0. Integrując wysokowydajną technologię HTML5 umożliwia wizualizację i publikację informacji w czasie rzeczywistym w przeglądarkach internetowych.

Najnowszy pakiet ControlMaestro jest już ósmą generacją produktu, przy czym zapewnia kompatybilność wsteczną wcześniejszym wersjom i towarzyszy użytkownikom tak długo, jak tego potrzebują. Modułowa architektura pakietu ControlMaestro pozwala na dopasowanie poszczególnych usług (modułów systemu SCADA) i aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkowników.

ControlMaestro w wersji 2018 to przede wszystkim:

  • zgodność z systemem Windows Server 2016 oraz Windows 10,
  • wprowadzenie Maestro Aditum, nowego internetowego interfejsu użytkownika, dzięki któremu obrazy można konwertować na obraz HTML5,
  • kompatybilność z nowoczesnymi przeglądarkami internetowymi; Google Chrome, Edge, Firefox,
  • niezależność od apletu Java,
  • rozszerzenia .NET API / .NET Toolkit,
  • klient OPC UA (Unified Architecture): podawany przez PLC znacznik czasu historii,
  • zwiększona wydajność bazy danych SQL.

ControlMaestro to jedno z rozwiązań oferowanych przez firmę Sabur, reprezentującą grupę renomowanych europejskich producentów urządzeń i oprogramowania dla automatyki przemysłowej i budynkowej.

W swojej ofercie posiada nie tylko system SCADA ControlMaestro, a także pełną gamę urządzeń i rozwiązań do zarządzania instalacjami technicznymi i systemami automatyki obiektów infrastrukturalnych.

Wybór systemu SCADA

Intensywny rozwój systemów SCADA wynika głównie z ich szerokiego zastosowania w produkcji, gdzie automatyczne systemy kontroli odgrywają coraz większe znaczenie. Popularność ta doprowadziła do tego, że na rynku oferowanych jest stosunkowo wiele rozwiązań tego typu, z których każde ma swój własny obszar specjalizacji i odpowiadający mu zestaw funkcjonalności.

Wybór odpowiedniego systemu wizualizacji danych jest głęboko powiązany z rodzajem procesów, w stosunku do których zostanie wykorzystany. Jego indywidualny charakter w znaczącym stopniu wpłynie na znaczące dla zarządzania aspekty, takie jak np. dostępność informacji czy formy prezentacji danych.

Należy zatem pamiętać, że wybór odpowiedniego narzędzia ma kluczowe znaczenie a czas poświęcony na analizę własnych potrzeb i oczekiwań, i porównanie ich z oferowanymi na runku rozwiązaniami nie jest czasem straconym.