SixSigma – 3,4 niezgodności na milion produktów

Six Sigma belt levels

Jak osiągnąć poziom 3,4 niezgodności na milion wyrobów gotowych? Chciałbyś ograniczyć do minimum koszty związane ze złą jakością:

 • defektami,
 • utratą klientów,
 • reklamacjami?

Nie zadowalają Cię efekty uzyskiwane dzięki Statystycznej Kontroli Jakości? Skorzystaj z metody SixSigma! Rozwiązanie to łączy w sobie wykorzystanie technik statystycznych z systematycznym szkoleniem personelu. Dzięki tej metodzie możesz osiągnąć poziom 6 sigma, czyli stan, w którym na milion wyprodukowanych wyrobów może wystąpić nie więcej niż 3,4 niezgodności.
Grecka litera „sigma” symbolizuje w tym przypadku odchylenie standardowe od wartości oczekiwanej, czyli stanu idealnego.
Jak osiągnąć taki poziom?
Wdrożenie metody SixSigma będzie od Ciebie wymagać zastosowania
tzw. cyklu DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).

A zatem będziesz musiał kolejno:

 1. Zdefiniować problem – ustal, jaką cechę wyrobu chcesz poprawić.
 2. Wykonać pomiary bieżącej zdolności procesu – skorzystaj z gotowych rozwiązań informatycznych (Statgraphics, Statistica lub innym program, posiadający moduł analizy zdolności procesów oraz moduł kart kontrolnych pomiarów).
 3. Przeanalizować otrzymane wyniki – upewnij się, że rozpatrywana cecha podlega rozkładowi normalnemu i oceń bieżącą zdolność procesu przy pomocy wskaźników Cp i Cpk.
 4. Poprawić zdolność procesu w przypadku, gdy jest niezadowalająca – odnajdź przyczyny niskiej jakości i w miarę możliwości wyklucz je.
 5. Kontrolować proces – opracuj odpowiednią dokumentację i zapewnij statystyczne monitorowanie krytycznych parametrów, aby w razie odchyleń wrócić do punktu 1 i ponownie przejść cykl DMAIC.

Gdzie szukać źródeł niskiej jakości produktów?
Przyczynę niskiej jakości Twoich produktów możesz odnaleźć w tzw. obszarze 5M+E:

 • Man, czyli operator maszyny, np. niedokładne mocowanie przedmiotu obrabianego, błędne nastawienie narzędzia.
 • Machine, czyli maszyna, np. zbyt duże luzy wrzeciona tokarki, nieprawidłowe parametry procesu skrawania (głębokość, posuw, prędkość skrawania), drgania, nierozgrzana obrabiarka.
 • Metod, czyli metoda, np. toczenie, szlifowanie, odlewanie precyzyjne, obróbka elektroerozyjna.
 • Material, czyli materiał, np. nieprawidłowa lub nierównomierna twardość, wtrącenia niemetaliczne, anizotropia własności, porowatość, nieprawidłowa obróbka cieplna.
 • Management, czyli zarządzanie, np. kierowanie operatorami maszyn, zabezpieczenie logistyki.
 • Environment, czyli otoczenie, np. drgania układu wynikające z pracy sąsiednich maszyn, oświetlenie stanowiska pracy, temperatura otoczenia.

Zastanów się, w którym obszarze możesz dokonać zmian najprościej, najszybciej i najtaniej, tak aby zdolność Twojego procesu poprawiła się.

Jak zbudować strukturę zespołu SixSigma od Championa po Green Belts?
Jeśli chcesz osiągnąć poziom SixSigma nie wystarczy, że zastosujesz metody statystyczne do analizy i kontroli procesu. Potrzebujesz właściwych ludzi, którzy zrealizują wdrożenie nowej metody. Niezbędny jest zespół SixSigma, który przejmie odpowiedzialność za wprowadzenie w życie nowego rozwiązania.
Jego członkowie to:

 • Champion (wyższy menedżer) – opracowuje wstępne karty projektów, nadzoruje je, stara się eliminować przeszkody w ich realizacji; to na nim spoczywa odpowiedzialność za sukces wdrożenia.
 • Master Black Belts (Mistrz Czarnych Pasów) – kieruje zespołem i odpowiada przed Championem za sukces projektu.
 • Black Belts (Czarne Pasy) – wspierają i stymulują pracę zespołów, inicjują, pilotują i realizują projekty mające na celu doskonalenie procesów w firmie.
 • Green Belts (Zielone Pasy) – wspierają lidera zespołu w wypracowywaniu wyników projektu, do którego zostali przydzieleni, kierują metodologią Six Sigma, biorą aktywny udział w przeprowadzaniu procesu DMAIC.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz