GMP – profilaktyka i zwalczanie szkodników

gmp-dezynfekcja

GMP kładzie duży nacisk na profilaktykę i zwalczanie szkodników przenoszących różne choroby oraz będących poważnym źródłem zagrożeń fizycznych (odchody, sierść, fragmenty ciał owadów, pióra). Zwalczanie szkodników (dezynsekcja i deratyzacja) może być prowadzone przez uprawnione do tego firmy, w uzgodnieniu z inspektorem sanitarnym odpowiedniego szczebla.

Profilaktyka polega na zabezpieczeniu wszystkich budynków i pomieszczeń przed gryzoniami myszowatymi. W tym celu należy zlikwidować wszelkie otwory, szczeliny, szpary w fundamentach, ścianach, drzwiach, oknach, sufitach, podłogach. Musisz także zabezpieczyć metalowymi siatkami otwory wentylacyjne i otwory przelotowe przewodów kanalizacyjnych. Niezbędnym elementem jest zwalczanie gryzoni na obrzeżach zakładu. Profilaktyka i zwalczanie szkodników muszą być sprzężone z monitorowaniem ich obecności, dopiero negatywny wynik monitorowania jest potwierdzeniem skuteczności prowadzonej przez Ciebie profilaktyki i zwalczania.

Zwalczanie gryzoni myszowatych (deratyzacja)

Może być prowadzone metodami mechanicznymi i chemicznymi. Metody mechaniczne polegają na stosowaniu różnego rodzaju pułapek, najczęściej z metalowymi siatkami z mechanizmem spustowym oraz sprężynowym. Zwalczanie metodami chemicznymi polega na stosowaniu trutek pokarmowych. Specjaliści zalecają, aby trutki na obrzeżach zakładu były wykładane, co 20-50 m, a na zewnątrz ścian budynków produkcyjnych co 10-15 m.

Zwalczanie owadów
Owady stanowią zagrożenie ze względu na przenoszenie zarazków groźnych chorób. Niebezpiecznym źródłem zagrożeń fizycznych są odchody owadów, a także ich ciała lub części ciał. Zakłady zasiedlane są przede wszystkim przez owady, których formy dorosłe lub niektóre stadia rozwojowe (larwy) żywią się resztkami pokarmowymi. Do nich zalicza się owady biegające: prusak, karaluch, mrówka faraona, oraz latające, jak mucha.

Zwalczanie owadów – profilaktyka:

  • utrzymywanie porządku i czystości,
  • śmietniki szczelnie zamknięte, zlokalizowane w bezpiecznej odległości – musisz je regularnie opróżniać; przy odpadach organicznych okresowo dezynfekuj pojemniki na śmieci,
  • okna powinny być pozamykane,
  • otwory wentylacyjne, kanalizacyjne, techniczne zabezpiecz siatką,
  • szczególna ostrożność podczas przyjmowania materiałów z magazynów – dokładnie sprawdzaj pudła, skrzynie.

Zwalczanie owadów przy użyciu środków:

  • chemiczne preparaty owadobójcze (insektycydy) zawierają środki chemiczne działające drogami: kontaktową, pokarmową lub oddechową,
  • fizyczne środki to lepy oraz lampy owadobójcze,
  • dezynsekcja powinna być uzupełniona monitoringiem, informującym o skuteczności podjętych działań, a także korygującym metody i częstotliwość dezynsekcji. Po dezynsekcji powinieneś rozłożyć pułapki lepowe, które muszą być systematycznie sprawdzane, a wynik odczytu odnotowany.

Ptaki
Musisz uniemożliwić im dostęp do pomieszczeń produkcyjnych. Najczęściej spotykane to: wróble, głębie, jaskółki, kawki. Ptaki mogą przenosić bakterie chorobotwórcze, a także zanieczyszczać produkty odchodami i piórami. Gnieżdżą się w halach produkcyjnych, magazynach, miejscach odbioru surowców i wydawania produktów gotowych.

Profilaktyka polega na uniemożliwieniu ptakom wtargnięcia do pomieszczeń produkcyjnych; zamykanie automatyczne drzwi, siatki w otworach okiennych oraz wentylacyjnych, skośne parapety zewnętrzne i gzymsy. Gniazda należy zniszczyć, zanim zostaną w nim złożone jaja. Duże hale zabezpiecza się montując specjalne lampy emitujące żółte pulsujące światło.