Systemy antykorupcyjne

Systemy antykorupcyjne

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się w naszym kraju systemy przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zwane popularnie systemami antykorupcyjnymi.

W biznesie systemy antykorupcyjne nazywa się bardzo często antyfraudowymi, chociaż pojęcie fraudu (defraudacji) nie wyczerpuje z definicji wszystkich niepożądanych naruszeń etyki biznesowej. Gdyby ściśle trzymać się pojęcia defraudacji (malwersacji, sprzeniewierzenia) to zakres systemu sprowadzałby się do przeciwdziałania przywłaszczaniu przydzielonej cudzej korzyści materialnej (rzeczy, nieruchomości, ruchomości, mienia prywatnego, mienia publicznego).

Od kilku lat systemy antykorupcyjne poddaje się certyfikacji na zgodność ze standardem: System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym – Zasady i Wymagania Systemu. Standard został przygotowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Krajową Izbę Gospodarczą przy udziale konsultacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości w czerwcu 2006 roku. Standard zawiera 27 tzw. wymagań dodatkowych do Normy ISO 9001:2008.

Nie jest możliwe certyfikowanie systemu antykorupcyjnego, jeżeli w organizacji nie został skutecznie wdrożony system zarządzania zgodny z ISO 9001:2008. Możliwe jest natomiast certyfikowanie obu systemów jednocześnie.

Zmierzaj do perfekcji we wszystkim, co robisz, a niezwłocznie staniesz się najlepszy – takie motto przyświecać może całej firmie, ale także każdemu pracownikowi z osobna. Jak sprawić, żeby tak się stało? Co powinieneś zrobić, żeby stanowiska pracy w Twoim przedsiębiorstwie były zorganizowane jak najbardziej ergonomicznie i aby czas czynności do wykonania zadań na stanowisku pracy był jak najkrótszy? Jak wdrożyć metodę 5S, która poprowadzi Twoją firmę do sukcesu? Wszystkiego dowiesz się tutaj.

Wdrażane są także systemy zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, które nie są poddawane certyfikacji. Lista firm, które oferują przygotowanie organizacji do wdrożenia i certyfikowania takiego systemu jest krótka. Nie opracowano dotychczas standardu ISO, na zgodność z którym możliwe byłoby ceryfikowanie systemów na całym Świecie.

Opracowany przez DNV (Det Norske Veritas) Profil Odporności na defraudacje i korupcje jest modelem, który określa ramy do wdrożenia systemu zapobiegania ryzykom i kontrolowania ryzyk związanych z fraudami. Model ten daje możliwość niezależnej oceny systemu antykorupcyjnego, jak również pozwala mierzyć skuteczność narzędzi zapobiegania nadużyciom.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz