Dotacje przy certyfikacie wyrobu

Dotacje przy certyfikacie wyrobu

16 października, 2015 admin 0

Musisz uzyskać certyfikat na swoje wyroby. Słyszałeś, że na wdrażanie systemów jest dofinansowanie. Zadajesz sobie pytanie, czy jest jakaś możliwość dofinansowania Twojej firmy przy certyfikacie […]

Dlaczego warto się certyfikować

Dlaczego warto się certyfikować?

16 października, 2015 admin 0

Certyfikacja systemu zarządzania (np. system zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemu zarządzania jakością) jest to działanie strony trzeciej (niezależnej jednostki certyfikującej) polegające na formalnym potwierdzeniu zgodności systemu […]

Zawartość Polityki Jakości

Co powinna zawierać polityka jakości

16 października, 2015 admin 0

Polityka Jakości jest stosunkowo krótkim dokumentem (powinna zmieścić się na jednej stronie A4), który w klarowny sposób przedstawia najważniejsze dla kierownictwa kwestie w odniesieniu do […]

Jakość w administracji publicznej

Cele jakości w administracji publicznej

16 października, 2015 admin 0

W skład struktury dokumentacji systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN ISO 9001:2001 wchodzi: polityka jakości i wyznaczone cele jakościowe, księga jakości, podstawowe procedury systemu, […]

Audit w dziale produkcji

Audit w dziale produkcji

16 października, 2015 admin 0

Jeśli Twoja firma ma wdrożony system ISO 9001:2008 i przygotowuje się do auditu certyfikującego, ma też z pewnością zaplanowane między innymi audity wewnętrzne na produkcji. […]