Na czym polega certyfikacja ZKP?

Certyfikacja ZKP
Certyfikacja ZKP

Co to jest ZKP? ZKP, czyli Zakładowa Kontrola Produkcji została wprowadzona dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/l06/EWG) z 21 grudnia 1988 r. i oznacza stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta.

Czy musisz się certyfikować?
Ocena i akceptacja oraz certyfikacja ZKP są przywoływane w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych wyrobów budowlanych. Wymagania normatywne dotyczące ZKP są różne w zależności od konkretnego wyrobu. Nie wszystkie specyfikacje techniczne odwołują się do ZKP.

Uwaga!
Jeżeli specyfikacja techniczna wyrobu przywołuje ocenę, akceptację i certyfikację ZKP, to obowiązkiem producenta danego wyrobu jest wdrożenie ZKP według danej specyfikacji technicznej, następnie poddanie jej ocenie, akceptacji i certyfikacji przez notyfikowaną jednostkę oceniającą zgodność.

Jak wygląda certyfikacja ZKP?

Certyfikacja ZKP to w zasadzie certyfikacja wyrobu, w którym nie ocenia się samego wyrobu, natomiast ocenia się działania producenta, mające na celu zapewnienie:

  • powtarzalności cech produkowanego wyrobu oraz
  • utrzymanie kontroli nad jego produkcją zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Zasady wdrożenia ZKP oraz jej oceny i akceptacji lub certyfikacji przez jednostkę oceniającą zgodność znajdziesz w dokumentach informacyjnych do Dyrektywy 89/106/EWG.

Co musisz zrobić, aby wdrożyć ZKP, mając już ISO 9001:2000?

Jeżeli masz wdrożoną normę ISO 9001:2000, to wdrożenie systemu ZKP będzie dla Ciebie łatwe. Masz wdrożony system zarządzania jakością, zatem zidentyfikowałeś już na pewno wymagania dotyczące wyrobu zgodnie z ISO 9001:2000 punkt 7.2.1 Określenie wymagań dotyczących wyrobu. Wiesz już, jakie wymagania ustawowe i przepisy dotyczą Twojego wyrobu. Teraz jedynie:

  • sprawdź, czy musisz tylko wdrożyć, czy też certyfikować system ZKP
  • porównaj wymagania ZKP i ISO 9001:2000.

Gdzie znajdziesz przydatne wskazówki?

Przeczytaj w następnych aktualizacjach poradnika Zarządzanie jakością w praktyce. Normy ISO serii 9000. artykuł o wdrażaniu wymagań ZKP na bazie ISO 9001:2000 i sprawdź:

  • Co musisz uzupełnić, aby mieć wdrożone ZKP?
  • Jak zrobić to dobrze i skutecznie?
  • Co może być dokumentem certyfikacji?
  • Kto może certyfikować ZKP?

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz