Dlaczego warto się certyfikować?

Dlaczego warto się certyfikować

Certyfikacja systemu zarządzania (np. system zarządzania bezpieczeństwem żywności, systemu zarządzania jakością) jest to działanie strony trzeciej (niezależnej jednostki certyfikującej) polegające na formalnym potwierdzeniu zgodności systemu (lub systemów) istniejącego w danym zakładzie z wyspecyfikowanymi wymaganiami jednej normy (lub wielu norm) przyjętej za podstawę certyfikacji. Certyfikacja systemu jest działaniem dobrowolnym.

Kogo dotyczy certyfikacja?
Każdy zakład, który posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z normą ISO 22000, jak również system HACCP na podstawie wytycznych Codex Alimentarius może podejść do certyfikacji systemu.
Pamiętaj! Obowiązek wdrażania systemu HACCP wynika z przepisów prawa żywnościowego. Certyfikacja systemu HACCP jest dobrowolna.

Ogólny przebieg procesu certyfikacji:

 • Zapytanie ofertowe klienta.
 • Zawarcie umowy pomiędzy klientem a jednostką certyfikującą.
 • Audit certyfikujący (na ogół przebiegający w 2 etapach).
 • Przygotowanie raportu z auditu.
 • Skorygowanie przez klienta ewentualnych niezgodności wykrytych w trakcie auditu.
 • Poddanie analizie raportu z auditu przez jednostkę certyfikującą decydującą o przyznaniu certyfikatu.
 • Wydanie certyfikatu ważnego 3 lata.
 • Nadzór jednostki certyfikującej nad systemem.

Korzyści z certyfikacji systemu zarządzania

 • Niezależne potwierdzenie poprawności opracowania, wdrożenia i funkcjonowania systemu w zakładzie.
 • Usprawnienie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i umożliwienie utrzymania stabilności procesów.
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w aspekcie oferowanych wyrobów lub usług.
 • Podniesienie wartości firmy w opinii klientów zagranicznych i krajowych.
 • Pozytywne postrzeganie firmy przez klientów, jako stabilnej na rynku.
 • Myślenie projakościowe kadry zarządzającej przedsiębiorstwa.
 • Wzrost zaangażowania pracowników i większa mobilizacja w przedsiębiorstwie.

Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą jest dowodem na to, że wdrożyłeś niezbędne działania potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz