Diagram pokrewieństwa – sposób na analizę danych jakościowych

Diagram Pokrewienstwa

Dlaczego warto usystematyzować rozwiązywanie problemów? Zjawiasz się rano w pracy, wychodzisz na halę produkcyjną i już docierają do ciebie informacje o problemach:

 • organizacyjnych,
 • technicznych,
 • technologicznych.

Ledwie uporasz się z jednymi, już pojawiają się następne. I tak każdego dnia. W pracy szefa produkcji rozwiązywanie problemów ma charakter procesu ciągłego, nigdy się nie kończy. Dlatego warto abyś stosował takie narzędzia i środki, które umożliwią Ci efektywne i szybkie radzenie sobie z nowymi zagadnieniami. Godnym polecenia rozwiązaniem jest diagram pokrewieństwa.

Kiedy warto korzystać z diagramu pokrewieństwa?
Na pewno diagram pokrewieństwa się sprawdza, gdy masz do czynienia z dużą ilością danych o charakterze jakościowym. Analiza rozproszonych informacji nie jest najłatwiejsza.

Zastosowanie diagramu pokrewieństwa umożliwi Ci w takim przypadku:

 • generowanie i zbieranie informacji,
 • tematyczny, intuicyjny podział danych na grupy,
 • łatwiejszą analizę informacji,
 • przejrzystość ich prezentacji.

Jak analizować dane za pomocą tego narzędzia?
Badanie możesz przeprowadzić w 9 etapach.
Krok 1. Wybierz zespół do rozwiązania problemu- najlepiej 4 do 8 osób.
Krok 2. Przedstaw ogólnie problem.
Krok 3. Rozdaj członkom zespołu kartki i przybory do pisania.
Krok 4. Każdy z uczestników sesji zapisuje jak najwięcej swoich propozycji. Ma na to około 10-15min, przy czym na 1 kartce zapisuje tylko 1 pomysł.
Krok 5. Odczytujcie pojedyncze pomysły i umieszczajcie je w sposób losowy na tablicy. Każde rozwiązanie może zaowocować nowym, gdyż w międzyczasie inni mogą dopisywać świeże pomysły.
Krok 6. Następnie podzielcie wspólnie kartki na grupy tematyczne. Nie powinno być ich więcej niż 10. Selekcja powinna mieć charakter intuicyjny. Jeśli pojedyncze kartki nie będą pasowały do żadnej z większych grup nie włączajcie ich na siłę.
Krok 7. Nazwijcie każdą grupę.
Krok 8. Zbierz kartki i opracuj diagram pokrewieństwa w czytelnej formie tak, abyś mógł go łatwo zaprezentować wszystkim zainteresowanym.
Krok 9. Zorganizuj spotkanie na którym zaprezentujesz diagram i omówisz jego wyniki.

Przykład opracowanego diagramu pokrewieństwa znajdziesz w publikacji „Zarządzanie produkcją w praktyce”.
Diagram pokrewieństwa należy do grupy tzw. nowych narzędzi jakości.

Które jeszcze narzędzia jakości zalicza się do nowych?

Za nowe narzędzia jakości uważa się siedem narzędzi jakości, które w celu odróżnienia od siedmiu tradycyjnych/starych narzędzi jakości określa się mianem nowych, choć mają już ponad 30 lat! Po raz pierwszy przedstawione zostały w 1976 roku przez Japońskie Towarzystwo Rozwoju Technik Kontroli Jakości.

Oprócz omówionego powyżej diagramu pokrewieństwa zalicza się do nich również:

 • diagram zależności – diagram relacji,
 • diagram drzewa – drzewo decyzyjne, wykres drzewa, diagram systematyki, dendrogram,
 • diagram tablicowy – diagram/wykres matrycowy/macierzowy,
 • tablicową analizę danych – matrycowa/macierzowa analiza danych, macierz/wykres analizy danych, analiza danych pochodzących z macierzy,
 • diagram planowania procesu decyzyjnego – PDCP, wykres programowania procesu decyzyjnego, karta planowania procesu decyzji, diagram procesu decyzyjnego, diagram decyzyjny,
 • diagram strzałkowy – diagram/wykres/plan sieciowy, diagram/metoda analizy ścieżki krytycznej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz