Audit w dziale produkcji

Audit w dziale produkcji

Jeśli Twoja firma ma wdrożony system ISO 9001:2008 i przygotowuje się do auditu certyfikującego, ma też z pewnością zaplanowane między innymi audity wewnętrzne na produkcji. Audit na produkcji jest bardzo ważny, bo to proces główny, który daje nam wyrób do klienta.

Warto więc przygotować się do niego szczególnie dokładnie. Jak pomóc auditorom wewnętrznym w tym zadaniu? Zobacz!

Najlepiej podzielić sobie taki audit na dwie części. Pierwsza część dotyczy personelu odpowiedzialnego za proces. Zazwyczaj osoba odpowiedzialna za proces ma określone cele jakości w postaci wskaźników dotyczących ilości produkcji, wyników jakościowych, kosztów produkcji, przestojów maszyn, kompetencji personelu itd.

Warto przyjrzeć się, czy te cele wynikają z polityki jakości oraz czy mierniki pozwalają na realizację celów i przede wszystkim czy zostały osiągnięte.

Obejrzeć:

 • jak wyglądają analizy danych dotyczących monitorowania,
 • jakie działania w wyniku tych analiz zostały podjęte,
 • jakie działania doskonalące są podejmowane na obszarze i jakie dały rezultaty.

Sprawdzić:

 • jak planuje się i realizuje szkolenia personelu, w tym techniczne,
 • w jaki sposób ocenia się skuteczność tych szkoleń.

Druga część auditu to zazwyczaj audit bezpośrednio na produkcji według planu jakości wyrobu. Taki plan jakości wyrobu zwykle obejmuje wszystkie elementy, które można sprawdzić na obszarze. Określa:

 • schemat przebiegu procesu,
 • metody nadzorowania procesu,
 • jakie powinno być wyposażenie,
 • według jakich procedur i instrukcji wykonywać daną operację,
 • jakie kompetencje powinien mieć pracownik,
 • kiedy i jaka właściwość ma być kontrolowana, jakim narzędziem z jaką częstotliwością itd.

Audit przeprowadzany jest zatem wzdłuż planu jakości. Nie można zapominać też o sprawdzeniu kompetencji personelu, wyposażenia, materiałów wykorzystywanych do procesu, zapewnieniu zasobów i wymagań środowiskowych.

Dobrze jest także sprawdzić wyrywkowo, czy personel zna swoje cele jakości, jakie stosuje mierniki. Czy mierniki ustalone dla tego procesu faktycznie odnoszą się do celów strategicznych oraz jakie wyniki są już osiągnięte? Należy sprawdzić zakres obowiązków i uprawnień. Szczególnie dokładnie warto przyjrzeć się tym obszarom, gdzie wyniki jakościowe nie zostały uzyskane. Osoba z zewnątrz obszaru ma trochę inne spojrzenie i inaczej patrzy na procesy, co może pomóc w identyfikacji obszarów do doskonalenia.

Warto, aby auditor miał znajomość procesu, był np. technologiem – to znacznie ułatwia rozumienie wykonywanych działań.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz