Audit u dostawcy

Audit u dostawcy

Każdy zakład produkcyjny jest uzależniony w od kooperantów dostarczających surowce, części czy usługi. Aby terminowo realizować zamówienia klientów, a także zapewnić odpowiednią jakość końcowych wyrobów, potrzebujesz więc właściwych kontrahentów.

Twoja organizacja ma też obowiązek zapewnić, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu. Jednym z elementów tego zapewniania może być audit u dostawcy. Także dostawca jest zainteresowany pozytywną oceną, bo chciałby przedłużyć kontrakt na dostawy i nie mieć reklamacji. Kiedy więc warto przeprowadzić audit u dostawcy?

Kiedy audit?

 • Jeżeli jest to nowy dostawca, którego chcesz ocenić przed podpisaniem umowy, aby określić słabe strony dostawcy i zawrzeć z nim odpowiednie umowy.
 • Jeżeli dostawca nie posiada wdrożonego systemu zarządzania jakością w celu wprowadzenia określonych mechanizmów nadzoru.
 • Jeżeli pojawiły się problemy we współpracy z dostawcą, aby poprawić wzajemne zrozumienie wymagań.

Cele auditu u dostawcy
Poprzez audit sprawdzasz:

 • czy system zarządzania jakością dostawcy jest skuteczny i zapewni wymaganą jakość wyrobu;
 • czy wykonane będą wszystkie badania konieczne do zapewnienia jakości wyrobu;
 • czy dostawca posiada odpowiednie wyposażenie do produkcji i badań;
 • czy pomiary są wykonywane wyposażeniem zapewniającym wiarygodność wyników;
 • czy zapewnione jest środowisko pracy;
 • czy personel ma wymagane kompetencje;
 • czy materiały używane do produkcji wyrobu mają wymaganą jakość oraz
 • wiele innych elementów, które wpływają na jakość wyrobu kupowanego u dostawcy.

Zapis auditu
Co powinno się znaleźć w programie działań?
Program taki powinien zawierać minimum następujące dane:

 • opis niezgodności
 • przyczynę niezgodności
 • zaplanowane działania
 • termin wykonania
 • przedstawiciel dostawcy odpowiedzialny za informowanie o realizacji i zakończeniu działań
 • przedstawiciel Twojej organizacji monitorujący wykonanie działań

Z auditu powinien powstać raport, w którym zapisane są zaobserwowane niezgodności. W raporcie możesz zawrzeć ustalenia co do dalszych działań lub powinieneś wystawić karty działań korygujących z określonym terminem odpowiedzi. Znacznie łatwiej jest uzyskać realizację działań korygujących od dostawcy, jeżeli na miejscu podczas auditu opracowany jest program działań.

Related Post

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz