Audit u dostawcy

Audit u dostawcy

Każdy zakład produkcyjny jest uzależniony w od kooperantów dostarczających surowce, części czy usługi. Aby terminowo realizować zamówienia klientów, a także zapewnić odpowiednią jakość końcowych wyrobów, potrzebujesz więc właściwych kontrahentów.

Twoja organizacja ma też obowiązek zapewnić, że zakupiony wyrób spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu. Jednym z elementów tego zapewniania może być audit u dostawcy. Także dostawca jest zainteresowany pozytywną oceną, bo chciałby przedłużyć kontrakt na dostawy i nie mieć reklamacji. Kiedy więc warto przeprowadzić audit u dostawcy?

Kiedy audit?

 • Jeżeli jest to nowy dostawca, którego chcesz ocenić przed podpisaniem umowy, aby określić słabe strony dostawcy i zawrzeć z nim odpowiednie umowy.
 • Jeżeli dostawca nie posiada wdrożonego systemu zarządzania jakością w celu wprowadzenia określonych mechanizmów nadzoru.
 • Jeżeli pojawiły się problemy we współpracy z dostawcą, aby poprawić wzajemne zrozumienie wymagań.

Cele auditu u dostawcy
Poprzez audit sprawdzasz:

 • czy system zarządzania jakością dostawcy jest skuteczny i zapewni wymaganą jakość wyrobu;
 • czy wykonane będą wszystkie badania konieczne do zapewnienia jakości wyrobu;
 • czy dostawca posiada odpowiednie wyposażenie do produkcji i badań;
 • czy pomiary są wykonywane wyposażeniem zapewniającym wiarygodność wyników;
 • czy zapewnione jest środowisko pracy;
 • czy personel ma wymagane kompetencje;
 • czy materiały używane do produkcji wyrobu mają wymaganą jakość oraz
 • wiele innych elementów, które wpływają na jakość wyrobu kupowanego u dostawcy.

Zapis auditu
Co powinno się znaleźć w programie działań?
Program taki powinien zawierać minimum następujące dane:

 • opis niezgodności
 • przyczynę niezgodności
 • zaplanowane działania
 • termin wykonania
 • przedstawiciel dostawcy odpowiedzialny za informowanie o realizacji i zakończeniu działań
 • przedstawiciel Twojej organizacji monitorujący wykonanie działań

Z auditu powinien powstać raport, w którym zapisane są zaobserwowane niezgodności. W raporcie możesz zawrzeć ustalenia co do dalszych działań lub powinieneś wystawić karty działań korygujących z określonym terminem odpowiedzi. Znacznie łatwiej jest uzyskać realizację działań korygujących od dostawcy, jeżeli na miejscu podczas auditu opracowany jest program działań.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz