Zatrudniasz cudzoziemców? Dowiedz się, jak przebiega legalizacja pracy i pobytu w Polsce

Od wielu lat, w poszukiwaniu pracy, przyjeżdżają do Polski obywatele innych krajów – najczęściej mieszkańcy Ukrainy, Białorusi czy Rosji, ale nie tylko. Niektóre osoby rozpoczynają pracę nielegalnie, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Na szczęście przeważająca większość pracodawców od początku stawia na uczciwość i pomaga pracownikom w załatwieniu niezbędnych formalności.

Czasochłonny proces

Rozpoczęcie procedury zatrudnienia obcokrajowca w kraju jest dość skomplikowane, a to niesie za sobą wiele błędów. W tym przypadku najbezpieczniej jest skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która pomoże przejść przez wszystkie formalności. Jedną z takich kancelarii jest TGC. Od lat zajmuje się ona doradztwem prawnym w odniesieniu do pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce. To duże wsparcie, szczególnie dla osób, które zatrudniają obywateli innych krajów po raz pierwszy. Eksperci pomagają między innymi w wyborze odpowiedniej procedury, uzyskaniu karty pobytu, a także niezbędnych danych, takich jak numer PESEL. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.tgc.eu/obsluga-cudzoziemcow.

Od początku

Według prawa pracy w Polsce legalnie mogą pracować osoby, które spełnią dokładnie opisane kryteria. Są to między innymi: konieczność posiadania statusu uchodźcy lub ochrony czasowej w Polsce, zezwolenie na pobyt stały albo tolerowany. Bez tych dokumentów nie można przejść do kolejnych kroków. Niestety zdarza się, że pracodawcy mylą ze sobą zalegalizowanie pobytu i zatrudnienia. Niesie to za sobą negatywne konsekwencje. Zanim więc dojdzie do zatrudnienia osoby pochodzącej spoza Polski dobrze jest na początku sprawdzić czy przyszły pracownik przebywa w kraju legalnie, dopiero później można rozpocząć pozostałe procedury związane z zatrudnieniem. W razie wątpliwości dotyczących kodeksu pracy, dobrze jest skonsultować się ze specjalistami zajmującymi się tą gałęzią prawa. Pracownicy TGC udzielą zainteresowanym wszelkich informacji w tym zakresie. Dokładny opis ich usług znajduje się pod adresem https://www.tgc.eu/prawo-pracy.

Zalegalizowanie pobytu, a więc złożenie stosowanych dokumentów, otwiera cudzoziemcom drogę do legalnej pracy w Polsce. Dzięki pozwoleniu na pobyt w kraju mogą oni następnie otrzymać dokumenty zezwalające na pracę. Choć cały proces jest trudny, warto poświęcić mu czas i postawić na działanie zgodne z obowiązującym prawem.