System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015. Podstawowe informacje i korzyści

System Zarządzania Jakością pomaga organizacji w sprawnym funkcjonowaniu na wielu jej płaszczyznach. Ma znaczący wpływ na ogólną strategię rozwoju firmy. Czym tak naprawdę jest ten system i jakie korzyści wynikają z jego wdrożenia do organizacji? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w naszym artykule. Zapraszamy do dalszego czytania!

System Zarządzania Jakością SO 9001:2015 – czym jest?

System zarządzania jakością ISO 9001:2015 jest pierwszym działaniem w trakcie całego procesu wprowadzania kolejnych systemów zarządzania (np. zarządzanie BHP). Można wprowadzić go do każdego rodzaju organizacji – zarówno do jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i do milionowej światowej korporacji. System nie wprowadza również żadnych ograniczeń co do branży i sektora usług lub produktów przedsiębiorstwa. Stworzenie, a następnie wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 to długofalowy proces, który może trwać nawet do roku. Ostateczny wpływ na długość trwania ma najczęściej wielkość firmy, poziom umiejętności informatycznych odpowiedzialnych za to ludzi oraz zaangażowanie wszystkich pracowników.


Jak prezentują się wymagania ISO 9001:2015?


Norma ISO 9001:2015 skupia się wokół następujących obszarów wymagań:

 • odpowiedzialność kierownictwa,
 • zarządzanie zasobami i procesami,
 • identyfikacja i pomiary procesów,
 • analiza i doskonalenie.

Jakie są korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015?

 • poprawa jakości wyrobów i usług,
 • usprawnienie wewnętrznych procesów zachodzących w organizacji,
 • gwarancja zrównoważonego rozwoju firmy dzięki odpowiedzialnemu podziałowi zadań,
 • polepszenie kontaktów z klientami oraz partnerami biznesowymi, które są oparte na zaufaniu i bezpieczeństwie,
 • wzrost konkurencyjności firmy – przystosowanie do aktualnych wymagań rynku,
 • zwiększone prawdopodobieństwo pozyskania środków refundowanych przez UE,
 • zmniejszenie kosztów wewnętrznych (także tych związanych z reklamacjami).

Zadbaj o prawidłowy poziom swoich usług bądź produktów. Zapisz się na profesjonalnie szkolenie z Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i wyprzedź swoją konkurencję!

Szkolenie kaizen online