Środowiskowa odpowiedzialność biznesu

Kwestie związane z ochroną środowiska nabierają coraz większego znaczenia także w świecie biznesu. Obecnie dostępnych jest szereg certyfikacji i systemów weryfikujących różne czynniki związane z wpływem na naturę. Jednym z nich jest ślad węglowy, czyli totalna suma poziomu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z danej organizacji, wydarzenia, czy nawet produktu lub osoby.

Jak powstaje ślad węglowy?

Ślad węglowy jest sumą całkowitej emisji gazów, czyli:

  • emisji bezpośredniej, która wynika ze spalania paliw, emisji procesowych oraz ulatniających się urządzeń chłodniczych,
  • emisji pośredniej, która powstaje poprzez zużywanie importowanej energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej oraz chłodu w zakładzie,
  • emisji pośredniej, która wynika podczas powstawania i transportu surowców i półproduktów, gospodarki odpadami, a nawet podróży służbowych oraz użytkowania produktów przez klientów.

Wyznaczenie śladu węglowego odbywa się według międzynarodowych standardów m.in. ISO 14064-1 i GHG Protocol. Może on być oceniany dla konkretnego produktu, procesu, bądź całej organizacji.

Dlaczego warto zbadać ślad węglowy organizacji oraz poszczególnych towarów?

Główną korzyścią jest zgromadzenie obiektywnych informacji na temat emisji gazów cieplarnianych, które pozwalają na ocenę obecnej sytuacji oraz wyznaczenie nowych celów w tym zakresie. Posiadanie rzetelnych danych umożliwia sprawne zarządzanie tym obszarem i budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Zbadanie śladu węglowego jest wręcz konieczne, jeśli przedsiębiorstwo zamierza wytwarzać produkty niskoemisyjne bądź zeroemisyjne. Dane dotyczące śladu węglowego są często wymagane przez partnerów biznesowych, spółki matki, czy też banki. Warto też zwrócić uwagę, że publikacja korzystnych wyników dotyczących emisji gazów cieplarnianych pozytywnie wpłynie na wizerunek przedsiębiorstwa, jako dbającego o środowisko naturalne oraz odpowiedzialnego społecznie.