Praca opiekunki osób starszych w Niemczech, a koronawirus – czy coś się zmieniło?

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech to szczególnie ważna kwestia w dobie koronawirusa. Seniorzy, którzy należą do grupy szczególnego ryzyka, jeszcze bardziej niż przed pandemią potrzebują otoczenia specjalną troską. Obecna sytuacja sanitarno-epidemiologiczna budzi jednak sporo obaw. Czy praca opiekunki w Niemczech jest bezpieczna, czy będę musiała/musiał odbyć kwarantannę, czy przysługuje mi opieka zdrowotna w razie zachorowania? – to pytania, które często nurtują osoby myślące o pracy opiekunki osób starszych. W artykule dowiesz się, czy warunki wyjazdu i opieki nad starszymi w Niemczech uległy zmianie w związku z koronawirusem.

Opiekunka osób starszych w Niemczech – przekraczanie granicy, testy, kwarantanna

Przyjmuje się, że osoby, które wjeżdżają na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, a w ciągu ostatnich 14 dniu przebywały w obszarach podwyższonego ryzyka, są zobowiązane do wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 (lub przedłożenia negatywnego wyniku testu, który był przeprowadzony maksymalnie 48 h przed wjazdem do Niemiec) oraz udania się bezpośrednio do domu lub innego odpowiedniego zakwaterowania po wjeździe do kraju i odbycia 14-dniowej kwarantanny. Osoby, które nie przebywały w ciągu ostatnich 14-dni w obszarach podwyższonego ryzyka, nie mają obowiązku udania się na kwarantannę i wykonania testu. Informacje o krajach i powiatach uznanych za obszary podwyższonego ryzyka można znaleźć na stronie internetowej Instytutu im. Roberta Kocha.

W każdym z landów (krajów związkowych) obowiązują odrębne przepisy dotyczące kwarantanny. Jeśli planujesz wyjazd w celach zarobkowych jako opiekunka osób starszych w Niemczech, a przebywałaś ostatnio w obszarze podwyższonego ryzyka, dowiedz się we właściwym urzędzie ds. zdrowia w Niemczech czy jesteś wyłączona z obowiązku odbycia kwarantanny ze względu na wykonywanie pracy. Jeśli wyjazd jest organizowany przez agencję zatrudnienia, sprawa jest o wiele łatwiejsza. Firmy pośredniczące w zatrudnieniu organizują wyjazd od A do Z, możesz liczyć na bieżące informacje dotyczące wyjazdu i pomoc w dopełnieniu formalności. Będziesz informowana o warunkach obowiązujących w związku z pandemią.

Co jeśli zachoruje na koronawirusa w Niemczech, czy przysługuje mi opieka zdrowotna?

Opieka nad starszymi w Niemczech w obecnej sytuacji epidemiologicznej wymaga szczególnej ostrożności. Opiekunka osób starszych powinna wykonywać swój zawód tak, by dbać o zdrowie swoje i seniora, czyli przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego. Będąc w przestrzeni publicznej, zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych, zakrywaj usta i nos maseczką, po powrocie do domu od razu dokładniej umyj ręce. Podczas opieki nad seniorem trudno zachować dystans, warto zakładać maseczkę wykonując czynności pielęgnacyjne, by nie narazić osoby starszej na zarażenie. Jeśli czujesz, że będziesz kaszleć lub kichać zasłoń usta i noc zgiętym łokciem. Pomyśl też o dezynfekcji często dotykanych rzeczy i urządzeń jak klamki czy włączniki światła.

W przypadku kontaktu z osobą chorą na Covid-19 niezwłocznie poinformuj o tym odpowiedni urząd ds. zdrowia, a także rodzinę osoby, którą się opiekujesz oraz agencję pośrednictwa pracy. Jeśli podejrzewasz u siebie zarażenie koronawirusem, zgłoś się telefonicznie do lekarza pierwszego kontaktu (lub na numer 116 117), który zweryfikuje twoje obawy. Kiedy się potwierdzą, zastosuj takie same kroki jak w przypadku kontaktu z osobą chorą na Covid-19. W sytuacji ostrej niewydolności oddechowej, zagrożenia życia dzwoń na numer alarmowy 112.

Jeśli świadczysz pracę opiekunki osób starszych w Niemczech za pośrednictwem agencji zatrudnienia, masz pewność, że jesteś ubezpieczona. Opłacane składki ZUS zapewnią Ci bezpieczeństwo na wypadek choroby. Pamiętaj, by przed wyjazdem wyrobić kartę EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego), dzięki której masz prawo do bezpłatnego leczenia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej na terenie Niemiec.

Chociaż koronawirus budzi wiele obaw, praca opiekunki osób starszych w Niemczech wciąż jest możliwa i niezwykle pożądana. Przed wyjazdem należy sprawdzić, czy nie przebywało się w strefie podwyższonego ryzyka, śledzić informacje podawane przez urząd ds. zdrowia działający na terenie landu, do którego się udajemy lub skontaktować się z agencją zatrudnienia, która rozwieje wszelkie wątpliwości i zorganizuje wyjazd w dobie pandemii.