Modernizacja instalacji przemysłowych a oszczędność energetyczna

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej ma na celu dostosowanie krajowej polityki energetycznej do wymogów Unii Europejskiej. W ramach jej realizacji przedsiębiorstwa muszą co 4 lata przeprowadzać audyt energetyczny. Dzięki niemu można podjąć działania zmierzające do modernizacji instalacji przemysłowych.

Jaki jest cel przeprowadzania modernizacji instalacji przemysłowych?

Wspomniana ustawa integruje rodzime prawo z regulacjami unijnymi. Działania zmierzają do efektywnego wykorzystywania energii w Polsce. Plan ten potocznie nazywany jest dyrektywą „3×20”, ponieważ opiera się na trzech celach, które nasz kraj zobowiązał się zrealizować w 2020 roku. Są to:

 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
 • zwiększenie udziału źródeł odnawialnych o 20%
 • zmniejszenie całkowitego zużycia energii o 20%.

Minister Energii w ramach opisanych postanowień ma obowiązek opracować cykliczne plany uwzględniające poprawę efektywności energetycznej w: gospodarce, przysyle, dystrybucji, renowacji budynków.  Nowe prawo nastawione jest między innymi na modernizację obiektów przemysłowych, w tym instalacji.

Plan modernizacji instalacji przemysłowych

Modernizację instalacji przemysłowych należy przeprowadzić na podstawie wcześniej przygotowanego planu. Jego celem jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej, ale także utrzymanie ruchu w tych miejscach, gdzie nie mogą występować przerwy w produkcji. Modernizacja obejmuje:

 • wymianę uszkodzonych elementów linii
 • kompleksową diagnostykę
 • montaż nowych części
 • rozbudowę linii o nowe komponenty
 • wymianę lub naprawę układów sterowniczych
 • zmianę oprogramowania
 • uruchomienie zmodernizowanej linii produkcyjnej
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jakie przedsięwzięcia służą poprawie efektywności energetycznej?

Poprawie efektywności energetycznej służy między innymi wymiana urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Jakie przedsięwzięcia modernizacyjne można tu zaliczyć?

 • modernizację lub wymianę urządzeń energetycznych i technologicznych, które są związane z procesami przemysłowymi (wraz z instalacjami, na przykład urządzeniami sprężonego powietrza – kotłami, pompami, pompoturbinami, turbinami napędzającymi sprężarki procesowe i pompy, dmuchawami, wtryskarkami, prasami, myjkami, wentylatorami, mieszadłami, agregatami chłodniczymi, młynami)
 • wymianę silników, napędów i układów sterowania
 • zastosowanie falowników przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy
 • modernizację lub wymianę rurociągów, zbiorników, kanałów, spalin, kominów i urządzeń służących do uzdatniania wody
 • modernizację lub wymianę wyposażenia narzędziowego
 • monitoring systemów pomiarowych (w tym sterujących procesami energetycznymi i przemysłowymi)
 • optymalizację ciągów transportowych paliw oraz ciągów transportowych kopalin i linii produkcyjnych
 • modernizację lub wymianę urządzeń służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu
 • stosowanie ciepła odpadowego do ogrzewania lub chłodzenia obiektów

Celem przedstawionych modernizacji jest także zwiększenie wydajności lub wymiana urządzeń, dostosowanie przemysłu do nowych warunków rynkowych i wymogów prawnych. Decyzję o zakresie wprowadzonych zmian podejmuje właściciel przedsiębiorstwa na podstawie audytu energetycznego, z uwzględnieniem budżetu, jakim dysponuje. Brak odpowiednich działań może doprowadzić do strat finansowych przedsiębiorstwa i obniżenia jego konkurencyjności na rynku.