Executive outplacement – co to jest?

Umiejętne zarządzanie relacjami na linii pracodawca – pracownik ma ogromne znaczenie dla atmosfery, która panuje podczas współpracy. Schody mogą pojawić się w sytuacji, kiedy firma jest z jakiś powodów zmuszona zwolnić danego pracownika.

W takich sytuacjach niektórzy pracodawcy decydują się na wdrożenie outplacementu: planu wsparcia dla zwalnianych osób, którego celem jest ułatwienie znalezienia kolejnej posady. Outplacement, między innymi, w zależności od liczby uczestników, dzielimy na przykład na indywidualny i grupowy.

Executive outplacement: definicja

               Czym w takim razie jest executive outplacement? Na czym dokładnie polega? Definicja tego pojęcia przede wszystkim konkretyzuje grupę docelową, czyli osoby, do których executive outplacement jest skierowany. Executive outplacement to outplacement przeznaczony dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie oraz pracowników, którzy piastują ważne pozycje w obszarach dotyczących zarządzania. W tym przypadku, odpowiednie zaplanowanie outplacementu ma kolosalne znaczenie – inicjatywa powinna być przydatna dla uczestników.

Executive outplacement: korzyści

               Jakie korzyści, zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, może nieść za sobą executive outplacement? Dla zwalnianej osoby pomocne jest wsparcie merytoryczne, jakie dzięki outplacementowi może zdobyć – w trakcie poszukiwania pracy bywa ono niezwykle przydatne. Znalezienie nowej, satysfakcjonującej posady, która będzie odpowiadała posiadanym kwalifikacjom, zwłaszcza po wielu latach bycia zatrudnionym w określonej firmie, może okazać się wyzwaniem. Z kolei pracodawca jest w stanie zyskać, między innymi, na relacjach ze zwalnianą osobą, co w przypadku pracowników wysokiego szczebla może być bardzo istotne.

Outplacement w rękach specjalistów

               W odniesieniu do outplacementu niezwykle istotne jest jego profesjonalne przeprowadzenie – program ma być rzeczywiście przydatny dla osób, które w nim uczestniczą. Na rynku działają specjalistyczne firmy, które zajmują się świadczeniem podobnych usług oraz mają w tej materii odpowiednie doświadczenie. Warto mieć to na uwadze, ponieważ wsparcie specjalistów może okazać się dużą pomocą.

               Reasumując, executive outplacement to szczególny rodzaj outplacementu, przeznaczony, między innymi, dla osób zajmujących stanowiska menedżerskie. Korzystając z executive outplacementu zarówno pracodawca, jak i pracownik są w stanie odnieść konkretne, wymierne korzyści. Co więcej, istnieje możliwość skorzystania z pomocy wyspecjalizowanych firm, które zajmują się świadczeniem usług związanych z executive outplacementem.