Czy warto robić kurs na wózki widłowe?

Bardzo mądre polskie przysłowie głosi: „Lepszy gram handlu niż kilo roboty”. Globalna gospodarka zdaje się coraz częściej podążać za sensem tego przysłowia. Dzięki rozwojowi środków transportu coraz lepiej ma się eksport i import towarów. Powstają nowe centra handlowe, magazyny przeładunkowe, a także wielkopowierzchniowe zakłady. Wszędzie tam potrzebne są narzędzia, pozwalające w łatwy i elastyczny sposób przemieścić towary. W tym celu najczęściej wybierane są właśnie wózki widłowe.

O czym trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do kursu?

 Na kurs może zapisać się praktycznie każdy, kto ma ukończone 18 lat i posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. Nie powinien mieć większych problemów zdrowotnych i być w dobrej formie psychoruchowej. Najczęstsze choroby eliminujące z podejścia do kursu na wózki widłowe, to zaburzenia psychiczne, oraz poważne wady wzroku lub słuchu.

Każdy kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Na teoretycznych wykładach kursant poznaje budowę wózka i zasady jego prawidłowego funkcjonowania. Omawiane są także przepisy BHP oraz rozporządzenia prawne, dotyczące obsługi wózków widłowych. Część praktyczna ma na celu udoskonalić umiejętności płynnego prowadzenia wózka, przenoszenia przedmiotów i prawidłowej obsługi wideł.

Przy wyborze ośrodka prowadzącego kursy na wózki widłowe warto zwrócić uwagę na to, czy w planie szkolenia znajdują się wszystkie wymienione tematy. Przy ofertach wyjątkowo atrakcyjnych zdarzają się sytuacje, że ośrodki doliczają dodatkowe koszty, na przykład za godziny kursu praktycznego. Nie zawsze najtańsze szkoły przygotują kompleksowo kursanta do egzaminu.

Egzamin na wózki widłowe

 Kurs na wózki widłowe powinien zakończyć się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Tylko pozytywne przejście egzaminu skutkuje otrzymaniem uprawnień. Komisja najczęściej jest zapraszana do ośrodka szkoleniowego, gdzie odbywał się kurs. W pierwszej kolejności sprawdza się wiedzę teoretyczną, poprzez zadanie pięciu losowych pytań. Prawidłowa odpowiedź na trzy z nich dopuszcza kursanta do części praktycznej egzaminu. W tej części sprawdzana jest płynność obsługi wózka, bezkolizyjna jazda, a także umiejętność manewrowania między przeszkodami. Cały egzamin trwa około dwóch godzin.

Co dają uprawnienia na wózek widłowy?

Urząd Dozoru Technicznego rozróżnia trzy rodzaje uprawnień, w zależności od typów wózków Są to:

  • I WJO, który pozwala na obsługę wszystkich rodzajów wózków, także specjalnych (np. unoszących się wraz z operatorem)
  • II WJO, dopuszczająca do obsługi jedynie wózków jezdniowych
  • III WJO, pozwala na prowadzenie tylko takich wózków, których obsługa nie wiąże się z koniecznością wejścia do środka, czyli nieposiadających kabiny.

Żadne z tych uprawnień nie określa ograniczeń co do rozmiaru wózka, jego napędu, ani ciężaru przewożonego towaru. Wraz z egzaminem otrzymuje się także możliwość samodzielnej wymiany butli gazowej, jeśli kurs obejmował to zagadnienie.

Kursy na wózki widłowe to sposób na poszerzenie kwalifikacji zawodowych nie tylko dla pracowników magazynowych. Może okazać się pomocne dla absolwentów szkół przy szukaniu ciekawej pracy. Obecnie stale poszukuje się pracowników, posiadających uprawnienia na prowadzenie i obsługę wózków widłowych. Dodatkowo takie uprawnienia zatwierdzone przez UDT i potwierdzone w języku angielskim, są honorowane w większości krajów europejskich. Tymczasem pracodawca, posyłając pracownika na kurs, zdobywa wykwalifikowanego operatora, tym samym poprawiając jakość i bezpieczeństwo jego pracy.