Cosme – idealna pomoc w finansowaniu wydatków rolniczych

Działalność rolnicza wymaga dużych nakładów finansowych i jednocześnie generuje spore koszty bez względu na zysk z plonów. Inwestycja w maszyny, środki ochrony roślin oraz wiele innych sprzętów czy produktów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa przekracza możliwości finansowe rolników.

Pomoc zewnętrzna w postaci dotacji lub pożyczek okazuje się w tej sytuacji koniecznością.
Czym jest gwarancja Cosme
Na początek należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest i na czym polega Cosme. Choć wiele osób nazywa to produktem, to w rzeczywistości jest to rodzaj gwarancji będącej jednocześnie zabezpieczeniem. Umożliwia ona między innymi uzyskanie wyższego limitu kredytowego oraz niższej jego ceny. Jednak głównym atutem gwarancji Cosme jest możliwość zabezpieczenia 80% wartości kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie wywiązywał się z terminowej spłaty zobowiązania. W praktyce to na gwarancie, czyli w tym przypadku na EFIS (Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych), będzie spoczywał obowiązek spłaty części kredytu do wysokości objętej zabezpieczeniem.

Dla kogo przeznaczony jest kredyt z gwarancją Cosme
Z kredytu mogą skorzystać małe oraz średnie gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa z innych branż, posiadające zdolność kredytową. Warto podkreślić, że kredyt z gwarancją Cosme jest również rozwiązaniem dla rolników, którzy wyczerpali już limity wsparcia publicznego w formie pomocy de minimis.

Jak uzyskać kredyt z gwarancją Cosme
Procedura wnioskowania oraz rozpatrywania kredytu opiera się na podobnym zasadach jak w przypadku innych rodzajów kredytu. Przedsiębiorca będzie zatem sprawdzany pod kątem zdolności kredytowej oraz weryfikowany w BIK.

Dla wielu przedsiębiorców liczba formalności oraz procedur niezbędnych do złożenia wniosku okazują się znacznym utrudnieniem lub wręcz przeszkodą w uzyskaniu środków. Rozwiązaniem tej sytuacji jest skorzystanie z pomocy specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w skutecznym uzyskiwaniu kredytu.

Pomoc w uzyskaniu kredytu z gwarancją Cosme

Umowa użyczenia części lokalu wzór pdf druk do wypełnienia

Dzięki podjęciu współpracy z podmiotem doświadczonym w zakresie uzyskiwania kredytu przedsiębiorca otrzymuje pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a w przypadku problemów z BIK również wsparcie w ich rozwiązaniu. Specjalista będzie również kontaktował się z bankami w imieniu przedsiębiorcy, aby uzyskać jak najlepsze warunki kredytowania. To właśnie te elementy sprawiają kredytobiorcom największe kłopoty i zniechęcają do samodzielnego wnioskowania o kredyt.
Kredyt z gwarancją Cosme to rozwiązanie, które obecnie znajduje się w zasięgu ręki wielu gospodarstw rolnych. Decydując się na profesjonalną pomoc w uzyskaniu kredytu z gwarancją Cosme przedsiębiorca zwiększa szanse na uzyskanie środków finansowych nawet do kwoty 550 tysięcy złotych z maksymalnym okresem spłaty do 12 lat.