3 branże, w które warto inwestować

Fundusze inwestycyjne można lokować w różne branże, począwszy od surowców, przez technologie, aż po produkty spożywcze. Inwestorzy szukają bezpiecznych inwestycji, choć wpływ na nie ma wiele czynników, począwszy od sytuacji geopolitycznej, aż po sytuacje rynków finansowych. Inwestującym zależy na jak najszybszych zarobkach i sprzedaży aktywów po jak najwyższej cenie.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Każdy przedsiębiorca może inwestować w fundusze zarówno otwarte, jak i zamknięte. Rodzaje funduszy inwestycyjnych można podzielić według kryterium uczestnictwa. W przypadku funduszy otwartych inwestor kupuje jednostki uczestnictwa w określonych branżach i w razie jego decyzji o sprzedaży fundusze inwestycyjne muszą je natychmiast odkupić. Są one zatem niezwykle płynne. W przypadku funduszy zamkniętych inwestor nabywa certyfikaty, które może sprzedać jednak nie są one umarzane.

Fundusze inwestycyjne mogą być także wybierane według celu inwestycyjnego i tak można wybrać fundusze rynku pieniężnego, gdzie ryzyko jest stosunkowo niewielkie. W przypadku funduszy obligacji instrumenty są dłużne i to nic innego jak obligacje. Dostępne są także fundusze mieszane, będące połączeniem obligacji i inwestycji w papiery wartościowe. W przypadku funduszu akcji ryzyko jest największe, ale również zyski mogą być bardzo duże.

Inwestycje z funduszami kapitałowymi

Prowadząc działalność gospodarczą można zdecydować się na fundusze kapitałowe, które umożliwiają oszczędność pieniędzy co miesiąc bądź też kwartał czy rok. Wpłaca się określoną sumę. Składka jest dzielona, gdzie część trafia na indywidualne konto, a reszta kwoty jest inwestowana. Oczywiście zyski zależą od sytuacji rynkowych oraz poczynionych inwestycji. Są one także ryzykowne, jednak osiąga się mniejsze zyski.

Złoto zawsze w cenie

Tak naprawdę nie ma jednoznacznego klucza w co warto inwestować, gdyż zależne jest to od sytuacji politycznej i koniunktury. Trzeba obserwować sytuację rynkową i w razie konieczności reagować. Branżą, która cieszy się coraz większą popularnością i w którą inwestuje coraz więcej osób jest rynek metali szlachetnych, w szczególności złota.

Jak oceniają eksperci cena złota będzie wciąż rosła i może osiągnąć rekordowy pułap. Cena złota zdecydowanie wzrosła po ingerencji wojsk rosyjskich na Krymie i według prognoz nadal będzie osiągała zyski. Rekordową cenę złoto osiągnęło podczas libijskich zamieszek. Uncja była wtedy na poziomie 1900 dolarów. W związku z tym, że sytuacja na wschodzie nadal jest niepewna, cena złota według prognoz będzie rosła.

Inwestowanie w surowce zawsze się opłaca

Najwięcej osób inwestuje w ropę naftową i gaz. Na cenę tych surowców wpływa sytuacja geopolityczna, gdyż niewiele państw wydobywa je na szeroką skalę. Tutaj również napięta sytuacja na Wschodzie i ewentualne ryzyko konfliktów militarnych, czy też ingerencja Stanów Zjednoczonych w Syrii może zdecydowanie podnieść cenę tych surowców. Zatem posiadacze funduszy surowcowych będą generować jeszcze większe zyski. Także w sytuacji, gdy USA potencjalnie nałoży embargo na Iran, ceny ponownie mogą wzrosnąć, zatem wiele osób obecnie decyduje się na inwestowanie w surowce.

Inwestowanie w nowe technologie

Wiele osób zastanawia się czy warto inwestować w nowe technologie. Obecnie komputeryzacja i rozwój technologiczny jest daleko posunięty i wszystko jest dostępne w codziennym życiu. Obecnie bardzo popularne jest tworzenie nowych aplikacji. Jednak, aby móc w nie zainwestować trzeba mieć duży wkład finansowy. Pomimo tego, że jest to branża przyszłości, ryzyko inwestycyjne nadal jest stosunkowo duże, ale zyski mogą być na naprawdę wysokim poziomie, w stosunkowo krótkim czasie.

Fundusze inwestycyjne w Polsce – w co najczęściej lokowane są środki finansowe?

Wśród największych funduszy inwestycyjnych w Polsce wiodący jest PKO Skarbowy, gdzie aktywa którymi zarządzano wynoszą 4,6 mld zł. Na tak duży zysk wpłynęło między innymi ujednolicenie oferty PKO TFI. Również na liście największych funduszy inwestycyjnych w Polsce znajduje się BZ WBK TFI. Ma coraz lepsze wyniki sprzedażowe. Polacy coraz chętniej inwestują w obligacje.