Sześć Sigma – najwyższa jakość w zasięgu ręki

Sześć Sigma
Sześć Sigma

Wyroby o niskiej jakości i niezawodności przestały znajdować nabywców. To właśnie jakość produktów stała się sprawą priorytetową w walce konkurencyjnej. Coraz więcej przedsiębiorstw sięga obecnie po nowoczesne metody, narzędzia i techniki projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji wyrobów i usług, takie jak SPC, QFD, FMEA, Sześć Sigma i inne.

A Twoja firma? Najwyższa jakość znajduje się w zasięgu ręki i wcale nie musi dużo kosztować! Wystarczy odpowiednia metoda, taka jak SixSigma.

Sześć Sigma jest to metodologia eliminacji defektów, strat i wszelkich problemów związanych z jakością, bazująca na danych rzeczywistych, łącząca znane techniki statystycznego sterowania jakością (SPC) z innymi metodami statystycznymi oraz systematycznym szkoleniem całego personelu przedsiębiorstwa.

Początki SixSigma
Początki ery Sześć Sigma nie są zbyt odległe. W latach 80. ubiegłego wieku zwrócono szczególną uwagę na możliwości jakościowe, jakie daje współczesna zaawansowana technika. Redukcję zmienności i rozrzutu procesów produkcyjnych (wytwórczych i usługowych) zaczęto traktować jako klucz do sukcesu w walce o klienta i jego satysfakcję.
Prekursorem była firma Motorola, która w 1987 r. ogłosiła program Six Sigma, a w latach następnych zanotowała miliardowe oszczędności z tytułu jego realizacji. Kolejne firmy, które wdrożyły Sześć Sigma i odniosły sukces, to General Electric, ABB, Texas Instruments, Kodak, Xerox, Sony, Polaroid, Whirlpool, GE Capital Bank, Sauer Danfoss, Bombardier Transportation Polska, Allied Signal.

SixSigma a sukces firmy
Sześć Sigma jest to zrozumiały i elastyczny system, którego celem jest osiągnięcie, utrzymanie i maksymalizacja sukcesu firmy. To dogłębne zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, zdyscyplinowane wykorzystanie faktów, danych, analizy statystycznej w celu ulepszenia i kreowania procesów biznesowych. Zaletami tak rozumianego systemu są: redukcja kosztów, zwiększenie produktywności, wzrost udziału w rynku, utrzymanie klienta, redukcja wad, zmiana kultury działania firmy, rozwój produktu lub usługi.

Parametr sigma
Podstawą analizy procesów w tej metodologii jest parametr odchylenia standardowego sigma (oznaczany literą alfabetu greckiego σ), zwany również średnim odchyleniem kwadratowym. Obrazuje on wielkość rozrzutu (naturalnej zmienności) wartości cech charakteryzujących wyrób lub usługę. Jest miarą pozwalającą określić, jak sprawnie przebiega dany proces. Im wyższy poziom sigma, tym lepiej. Poziom sigma to zdolność procesu do wykonywania zadania bez wad.
Wadą jest to, co powoduje niezadowolenia klienta. Nazwa Sześć Sigma używana jest jako miara doskonałego procesu. Stąd metodyka postępowania w Sześć Sigma opisuje sposób poprawy procesu, aby spełniał wymagania klienta.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz