Metoda SixSigma – produkcja bez braków

Six Sigma

Zastanawiasz się w jaki sposób ograniczyć do minimum koszty związane ze złą jakością takie jak defekty, utrata klientów, reklamacje? Jeśli tak, to SixSigma jest właśnie dla Ciebie! Sześć Sigma to metoda eliminacji braków związanych z jakością, która łączy wykorzystanie technik statystycznych z systematycznym szkoleniem personelu.

Przeczytaj, jak wdrożyć ją w swojej firmie.

Możesz produkować bez braków! – metoda SixSigma
Metodę SixSigma wdrożyły już wiodące firmy działające w różnych branżach m.in. Sony, Polaroid, Whirlpool, Motorola, Kodak, Xerox i dzięki niej osiągnęły ogromne oszczędności. Celem metody SixSigma jest uzyskanie poziomu 6 sigma. Grecki symbol „sigma” oznacza odchylenie od stanu idealnego (odchylenie standardowe). Im wyższy poziom sigmy, tym mniej usterek w procesie.

Poprzez wdrożenie metody SixSigma dążysz do osiągnięcia poziomu 3,4 niezgodności na milion wyprodukowanych wyrobów gotowych. Taki proces będzie wręcz doskonały.

Metoda SixSigma bazuje na cyklu DMAIC:
DEFINE – Zdefiniuj
Określ problem, którym trzeba się zająć, by osiągnąć wyższy poziom sigma. Na tym etapie musisz ocenić, jaki obszar/cechę/parametr musisz poprawić i o ile, aby osiągnąć zadowalający Cię poziom jakości.
MEASURE – Mierz
Zgromadź informacje o aktualnym stanie procesu, wykonaj odpowiednie pomiary, aby ustalić poziom odniesienia oraz oszacować skalę problemu.
ANALYSE – Analizuj
Przeanalizuj wyniki pomiarów. Wskaż bezpośrednie przyczyny kłopotów z jakością – co oddziałuje na krytyczną cechę/parametr/obszar.
IMPROVE – Poprawiaj
Wdróż rozwiązania, które pozwolą nadać krytycznym parametrom pożądane wartości.
CONTROL – Kontroluj

Pamiętaj, że nie wystarczy zastosowanie metod statystycznych do analizy i kontroli procesu. Potrzebujesz odpowiednich ludzi odpowiedzialnych za wdrożenie procesu, czyli zespołu SixSigma.
Aby efekt wdrożonych rozwiązań nie był tylko chwilowy, stale nadzoruj proces. Opracuj odpowiednią dokumentację i zapewnij statystyczne monitorowanie krytycznych parametrów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz