iso 22000

Elementy łańcucha żywnościowego

Październik 9, 2015 admin 0

Bezpieczeństwo żywności odnosi się do występowania zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej spożycia przez konsumenta. Ponieważ wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa żywności może mieć miejsce na […]

No Image

Dokumentacja systemu środowiskowego

Październik 9, 2015 admin 0

Dokumentacja systemu środowiskowego ma podobną strukturę jak w systemie jakości. Rola poszczególnych dokumentów jest również podobna. Ogólnie można podać jako przykład strukturę 4 poziomową: I […]

norma 14001 wymagania

Wymagania normy IS0 14001

Październik 9, 2015 admin 0

Wymagania normy ISO 14001 Norma określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskiem, które umożliwią Organizacji sformułowanie polityki i celów, przy wzięciu pod uwagę obowiązujące przepisy prawne […]

No Image

Elementy modelu systemu zarządzania środowiskowego

Październik 9, 2015 admin 0

Budując system zarządzania środowiskowego i zamierzając funkcjonować według środowiskowych reguł organizacja powinna zwrócić uwagę na trzy aspekty: krytycznie przeanalizować swoją dotychczasowe działania; zdefiniować cele obejmujące […]

No Image

Korzystanie ze środowiska

Październik 9, 2015 admin 0

W 1993 roku Międzynarodowa Komisja d/s Normalizacji ISO/TC 207, powołała Grupę Roboczą 1 dla przygotowania projektu roboczego normy dotyczącej zarządzania środowiskiem. Podczas opracowywania projektu normy […]