Standard BRC – skuteczny sposób na wyższą jakość i rzadsze kontrole

Mając wdrożony i utrzymany standard BRC Twoja firma będzie w lepszej sytuacji podczas urzędowej kontroli. Wiarygodność organizacji posiadającej BRC jest na tyle duża, że kontrole państwowe często ograniczają swoją inspekcję do przeglądu dokumentów lub odwrotnie – opierają ją jedynie na wizji lokalnej potwierdzającej spełnienie przez firmę standardów.

Standardy jakościowe zgodne z BRC są zawsze auditowane i certyfikowane przez stronę trzecią. W oparciu o te certyfikaty większość sieci handlowych podpisuje kontrakty (niektóre traktują to jako bezwzględny warunek). Wiarygodność organizacji posiadającej BRC jest na tyle wysoka, że kontrole państwowe często ograniczają w nich zakres swojej kontroli. Najważniejszą jednak korzyścią jest, że obecnie częstotliwość kontroli opiera się na ocenie ryzyka, jakie niesie dany zakład (organizacje kontrolujące dzielą zgodnie ze swoimi procedurami zakłady na wysokiego, średniego i niskiego ryzyka), czyli małe ryzyko to rzadkie kontrole – obecnie nawet raz na 3 lata. W organizacji o dużym ryzyku kontrole mogą się odbywać nawet raz na miesiąc.

Aby wdrożyć BRC Global Standard – Food musisz:

  • przyjąć i wdrożyć system HACCP oparty na zasadach zawartych w Codex Alimentarius,
  • posiadać udokumentowany i efektywny system zarządzania jakością,
  • dokonywać kontroli środowiska zakładu, procesu, produktu i personelu.

Standard BRC został opracowany przez British Retail Consortium. Początkowo skierowany był do producentów wytwarzających produkty spożywcze pod marką własną supermarketów. Do tej pory aktualizowano go 3 razy. Obecnie obowiązująca wersja została wydana w styczniu 2005 r. Po ostatniej nowelizacji oficjalna nazwa standardu brzmi: BRC Global Standard – Food.

Standard BRC składa się z 8 rozdziałów. Każda sekcja w danym rozdziale rozpoczyna się pogrubionym paragrafem stanowiącym oświadczenie intencji, której musisz przestrzegać chcąc uzyskać certyfikat BRC Global Standard – Food. Dodatkowo niektóre wymagania zostały zakwalifikowane jako wymogi fundamentalne (oznaczone Fundamental tuż po nagłówku sekcji). Wymogi fundamentalne musisz obowiązkowo wdrożyć w swojej firmie. Ponadto Global Standard – Food zawiera jeden poziom wymagań bez wyróżniania poziomu podstawowego i wyższego, system ocen oparty na ilości i statucie niezgodności stwierdzonych podczas auditu (wymaganie spełnione/niespełnione) oraz specyfikację konkretnych wymagań, które stanowią podstawę gwarancji bezpieczeństwa i jakości produktu.

Spełnianie wymagań standardu BRC ułatwia wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością w firmie (ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001).

Standardu BRC nie możesz stosować w obszarach związanych z:

  • handlem hurtowym,
  • importem towarów oraz dystrybucją i przechowalnictwem (będących poza bezpośrednią kontrolą firmy).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz