Ogólna procedura weryfikacji systemu HACCP

weryfikacja systemu HACCP
Weryfikacja systemu HACCP – przykładowa dokumentacja Szósta zasada systemu HACCP nakazuje Ci dostarczanie dowodów na to, że wdrożony system HACCP jest skuteczny w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Oto ogólna procedura weryfikacji systemu HACCP w dowolnym zakładzie produkcyjnym.
Wydanie:1 Księga HACCP Logo zakładu
Data wydania:
Strona:1/1 Procedura przeglądu i weryfikacji systemu HACCP Nazwa i adres zakładu
Kod dokumentu:

Cel

Celem procedury jest określenie sposobu i metod przeprowadzania przeglądu i weryfikacji systemu HACCP, aby wykazać, że system działa efektywnie w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Definicje

 • Weryfikacja systemu HACCP to zastosowanie metod, procedur, testów i innych ocen obok monitoringu w celu określenia, czy system działa poprawnie i skutecznie.
 • Przegląd systemu HACCP to okresowo przeprowadzane czynności sprawdzające, czy opracowany i wdrożony system jest realizowany w praktyce.

Zarówno weryfikacja, jak i przegląd systemu muszą być dokumentowane, a wnioski z ich wyników powinny być brane pod uwagę przy modyfikacji systemu

Zakres i przedmiot

Procedura ta powinna być przeprowadzana w szczególności:

 • po dokonaniu zmian w planie HACCP,
 • po wprowadzeniu nowego produktu lub modyfikacji już wytwarzanego,
 • po wprowadzeniu nowego surowca,
 • gdy nie zostały dopełnione limity krytyczne
 • po wprowadzeniu zmian parametrów procesów technologicznych,
 • po wprowadzeniu zmian w pakowaniu lub postępowaniu z produktem końcowym,
 • po modyfikacji lub wprowadzeniu nowych maszyn i urządzeń,
 • po wprowadzeniu zmian w ciągach technologicznych,
 • przy częstych reklamacjach,
 • po udowodnionym wykryciu, że produkt wytwarzany przez zakład był źródłem zatrucia pokarmowego,
 • w momencie pojawienia się nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,

oraz każdorazowo na wyraźne polecenie kierownictwa.

Częstotliwość

 • Przegląd systemu – 1 raz w roku,
 • Weryfikacja systemu – zawsze, kiedy wystąpi konieczność związana z sytuacjami wymienionymi w punkcie 3,

oraz zgodnie z „Harmonogramem audytów w zakładzie” na bieżący rok.

Zainteresowane działy

Wszystkie działy objęte zakresem działania systemu HACCP.

Odpowiedzialność i uprawnienia

Przewodniczący zespołu ds. HACCP odpowiedzialny jest za aktualizację niniejszej procedury, udostępnia dokumentację podczas audytów, organizuje oraz uczestniczy w przeprowadzaniu przeglądów i weryfikacji systemu lub deleguje inną osobę z zespołu ds. HACCP.

Sposób postępowania

 • Weryfikacja wewnętrzna jest przeprowadzana przez członków zespołu ds. HACCP, z udziałem osób z działu, którego dotyczy weryfikacja.
 • Weryfikacja zewnętrzna jest przeprowadzana z udziałem jednego z członków zespołu ds. HACCP oraz z udziałem osób z działu, którego dotyczy weryfikacja.
 • Przegląd lub weryfikacja systemu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu, który należy przedstawić kierownictwu.

Dokumenty związane

Procedura audytu wewnętrznego

Załączniki

 • Harmonogram audytów w zakładzie
 • Lista pytań kontrolnych.

Zapisy

Raport z audytu, Arkusz stwierdzonych niezgodności

Opracował: XY Podpis: Zatwierdził: YX Podpis:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz