Jak prawidłowo dokumentować system HACCP i przechowywać zapisy?

haccp zapisy i dokumenty

Po ustaleniu planu działań korygujących dla każdego CCP i określeniu zasad weryfikacji systemu HACCP powinieneś opracować zasady tworzenia dokumentacji i przechowywania zapisów.

Opracowanie zasad dokumentowania systemu i przechowywania zapisów

Dokumentacja systemu HACCP jest zbiorem różnych dokumentów dotyczących wdrożenia i utrzymania tego systemu. Na dokumentację składają się następujące dokumenty:

 • księga HACCP,
 • plan HACCP,
 • procedury,
 • instrukcje postępowania,
 • zapisy.

Jak należy przechowywać dokumentację?

Dokumentacja powinna być przechowywana nie tylko w formie elektronicznej, ale również w postaci wydruku.

Pamiętaj!
Wszystkie dokumenty systemowe powinny mieć układ formalny, tzn. mieć odpowiednią stronę tytułową, nagłówki i stopki, wraz z informacjami identyfikacyjnymi, takimi jak:

 • numer typu dokumentu,
 • data wydania,
 • numer kopii,
 • liczba i kolejność stron,
 • rozdzielnik, czyli wykaz osób, które muszą otrzymać dany dokument,
 • imiona i nazwiska osób opracowujących, nadzorujących i zatwierdzających określony dokument.

Zadbaj o prawidłowe funkcjonowanie systemu!

Prawidłowe funkcjonowanie systemu HACCP w dużej mierze zależy od prowadzenia dokumentacji. Dlatego powinna ona zostać opracowana w sposób jasny, logiczny i nieskomplikowany. Nie możesz zapomnieć o tym, że podstawą oceny systemu podczas auditów są udokumentowane procedury.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz